DECIZIE nr. 63 din 12 februarie 2016 privind numirea doamnei Maria-Cristina Manda în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 272.420 din 29 ianuarie 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Maria-Cristina Manda se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 15 februarie 2016