RECTIFICARE din 8 octombrie 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015
La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la pct. 1 "Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii", în loc de: "14.318.190,26 lei" se va citi: "14.363.965,26 lei";
- la pct. 3 "Cuantumul total al veniturilor din alte surse", în loc de: "544.265,38 lei" se va citi: "575.225,27 lei";
- la pct. 4 "Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară", în loc de: "1.267.092,65 lei" se va citi: "1.301.992,65 lei" şi după nr. crt. 20 se va citi:

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea

Data

"21

Maramureş

Berchis Calin

română

1751220240013

14.400,00

 

Serbanescu Monica

română

2650716240051

10.500,00

 

22

Bistriţa

Moldovan Emil

română

1680917060787

10.000,00"

 
- la pct. 4, la rubrica "TOTAL LEI", în loc de: "1.267.092,65" se va citi: "1.301.992,65";
- la pct. 5 "Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară (10 salarii x 850 lei)", în loc de: "3.063.360,09 lei" se va citi: "3.220.360,09 lei" şi după nr. crt. 25 se va citi:

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Suma

Data

Felul donaţiei

"26

Buzău

Enciu Gabriel

română

1760728104970

9.000,00

2014

bani

27

Bistriţa-Năsăud

Vranau Viorica

română

2631021060777

10.000,00

2014

bani

Suciu Daniel

română

1801107060051

10.000,00

2014

bani

Pana Doina

română

2570516060787

10.000,00

2014

bani

Berintan Grigore

română

1820320060015

10.000,00

2014

bani

Mocanu Tiberiu Alexandru

română

1480615060761

10.000,00

2014

bani

Bria Alexandru

română

1750826060771

15.000,00

2014

bani

Bor Marius

română

1680513060773

10.000,00

2014

bani

Pugna Alexandru

română

1611114060804

10.000,00

2014

bani

Ciocan Doru

română

1590428060462

10.000,00

2014

bani

Muresan Mihai

română

1720109062957

13.000,00

2014

bani

Florian Romeo

română

1691029060776

10.000,00

2014

bani

Moldovan Nicolae

română

1700414060011

10.000,00

2014

bani

Denes Ioan

română

1680413060016

10.000,00

2014

bani

Ulecan Maria

română

2540625060789

10.000,00

2014

bani"

- la pct. 5, la rubrica "TOTAL LEI", în loc de: "3.063.360,09" se va citi: "3.220.360,09";
- la pct. 6 "Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară (10 salarii x 850 lei)", în loc de: "1.129.345,16" se va citi: "1.141.745,16 lei" şi după nr. crt. 12 se va citi:

Nr. crt.

Judeţul

Numele şi prenumele

Adresa

Naţionalitatea

CUI

Suma

Data

Felul donaţiei

"13

Bistriţa

Star Ardealul

-

română

30566614

12.400,00

22.05.2014

bani"

- la pct. 6, la rubrica "TOTAL LEI", în loc de: "1.129.345,16" se va citi: "1.141.745,16".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015