ORDIN nr. 881 din 3 august 2016 pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015
Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 111.330 din 12 iulie 2016,
în temeiul prevederilor art. 34 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, precum şi al condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
(1)Articolul 21 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 7 aprilie 2016, se modifică după cum urmează:
1.Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 20 nu se aplică în cazul în care beneficiarul se găseşte în imposibilitatea de a îndeplini criteriile de eligibilitate, angajamentele sau alte obligaţii din cauza unor circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale."
2.Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 şi 20 nu se aplică în ceea ce priveşte partea cererii unice de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris APIA că cererea de plată este incorectă sau că a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea unică de plată."
3.Alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 pentru bovinele solicitate în cererea unică de plată, la categoria bivoliţa de lapte, vaca de carne, vaca metisă cu rasă de carne şi vaca de lapte, care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor, provenite din import (efectuat în anii 2014 şi 2015), pentru bovinele care au fătat un produs neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), dar şi în alte cazuri în care înregistrarea în RNE nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar-veterinar/alte documente sanitare veterinare justificative sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală sau alte documente prin care se probează încadrarea în categoriile de animale pentru care se solicită plata."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 596 din data de 5 august 2016