HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la capitolul I - "Membri titulari", punctul 7, este numit domnul deputat Petre Roman, membru al Grupului parlamentar al PNL, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Hellvig Eduard-Raul;
- la capitolul II - "Membri supleanţi", punctul 7, domnul deputat Bordeianu Dan, membru al Grupului parlamentar al PNL, îl înlocuieşte, în calitatea de membru supleant, pe domnul deputat Lupu Mihai, membru al Grupului parlamentar al PNL.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 5 decembrie 2013