DECIZIE nr. 241 din 18 iulie 2016 privind numirea doamnei Oana Bogdan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
Având în vedere Adresa Ministerului Culturii nr. 4.867 din 27 iunie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.239 din 28 iunie 2016,
în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Oana Bogdan se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 18 iulie 2016