DECIZIE nr. 247 din 21 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014
În temeiul prevederilor:
- art. 31, art. 32, art. 39 lit. d), art. 59 alin. (2) lit. d) şi art. 61 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10, art. 25, art. 42 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,
Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 21 iulie 2016, decide:
Art. I
- Anexa la Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 19/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 27 mai 2014, se modifică după cum urmează:
- punctele 1-3 vor avea următorul cuprins:
"1.În vederea selectării de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) a auditorilor statutari sau a firmelor de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar, la care reprezentanţii CSIPPC participă în calitate de observatori, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) pune la dispoziţia CSIPPC Programul de inspecţie trimestrial pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calităţii, în termen de 30 de zile de la data solicitării acestuia.
2.CSIPPC selectează o parte din auditorii statutari şi din firmele de audit care au emis rapoarte de audit aferente situaţiilor financiare anuale individuale şi situaţiilor financiare anuale consolidate
3.Orice modificare a Programului de inspecţie trimestrial al CAFR pentru auditorii statutari sau firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar este adusă la cunoştinţa CSIPPC cu celeritate."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 4 august 2016