DECRET nr. 1078 din 9 decembrie 2013 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 12 decembrie 2013