DECIZIE nr. 69 din 21 ianuarie 2013 privind numirea domnului Sorin Vicol în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin Vicol se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013