HOTĂRÂRE nr. 173 din 23 martie 2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Articol unic
Se aprobă acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.105.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2016, pentru sprijinirea unui număr total de 272 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, inundaţii, alunecări de teren, incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Gabriel Lungu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

1

Bănceu Luminiţa

oraşul Ştefăneşti, satul Viişoara, calea Bucureşti nr. 88

Argeş

3.000

2

Ciucardel Ilie Gelian

municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 22A, bl. B1 A, sc. A, ap. 9

Argeş

4.000

3

Marian Stoica Cătălin Constantin

municipiul Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 64, bl. U5, sc. A, ap. 13

Argeş

5.000

4

Neacă Andreea Liliana

municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 48, bl. COREMI, sc. A, ap. 19

Argeş

5.000

5

Nicolae Decebal Constantin

municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii, bl. P1BIS, sc. C, ap. 12

Argeş

1.500

6

Oprea Dan Teodor

municipiul Piteşti, bd. C. Rădulescu Motru nr. 2, bl. P10A, sc. C, ap. 2

Argeş

3.000

7

Alexandrescu Elena

oraşul Târgu Ocna, str. Cpt. Buşilă, bl. 45, sc. B, ap. 20

Bacău

3.500

8

Baltă Viorica

municipiul Bacău, Str. Stadionului, bl. 7, sc. A, ap. 39

Bacău

2.500

9

Barna Mărioara

municipiul Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc. A, ap. 11

Bacău

3.000

10

Bracău Florin

comuna Tamaşi, satul Furnicari

Bacău

5.000

11

Dămătârcă Francisc

comuna Secuieni, satul Zăpodia

Bacău

3.000

12

Diaconu Andrei

municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, bl. 119, sc. A, ap. 6

Bacău

4.000

13

Dudu Gheorghe

comuna Secuieni, satul Secuieni

Bacău

5.000

14

Gogan Miluţă

municipiul Bacău, str. Licurici nr. 8

Bacău

3.500

15

Hanganu Daniela

municipiul Bacău, str. Ion Luca, bl, 7, sc. B, ap. 15

Bacău

4.000

16

Iuţuc Alina

comuna Oituz, satul Oituz

Bacău

3.500

17

Michici Dănuţ

municipiul Bacău, str. Călugăreni, bl. 1, sc. B, ap. 7

Bacău

4.000

18

Mircea Elena

comuna Huruieşti, satul Huruieşti

Bacău

3.500

19

Năstase Marin

comuna Sascut, satul Sascut

Bacău

2.000

20

Sandu Magda

municipiul Bacău, Str. Tazlăului, bl. 5, sc. B, ap. 7

Bacău

3.000

21

Tudor Gheorghe

comuna Scorţeni, satul Scorţeni

Bacău

3.500

22

Tudorache Ciprian

municipiul Oneşti, str. George Bacovia, bl. 1, sc. B, ap. 123

Bacău

3.000

23

Ţăranu Carmen

oraşul Târgu Ocna, str. Viişoara nr. 78

Bacău

4.000

24

Zară Luminiţa

comuna Coţofăneşti, satul Coţofăneşti

Bacău

3.000

25

Nicolau Toma

municipiul Săcele, Str. Barajului nr. 2

Braşov

3.000

26

Dumitrache Silviu Daniel

municipiul Brăila, Şos. Buzăului nr. 19, bl. B31, sc. 1, ap. 15

Brăila

10.000

27

Pârnica Nicolae

municipiul Brăila, str. Plevna nr. 138

Brăila

1.000

28

Simion Rică

comuna Berteştii de Jos

Brăila

5.000

29

Vâlcu Alina Mirela

municipiul Brăila, şos. Focşani nr. 85

Brăila

5.000

30

Chiriac Mariea

comuna Brădeanu, satul Smârdan

Buzău

1.500

31

Ciocâltei Grigore

municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani nr. 7A

Buzău

500

32

Crăciun Ion Marius

comuna Gherăseni, satul Gherăseni, Str. Oboarelor nr. 59

Buzău

2.000

33

Dabija Stelian

comuna Năeni, satul Vârf

Buzău

3.000

34

Dragnea Florin

comuna Gherăseni, satul Gherăseni

Buzău

1.000

35

Lupu Nicolae

municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni nr. 61

Buzău

3.000

36

Mogoşescu Magdalena

municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 44A, sc. A, et. 1, ap. 6

Buzău

2.000

37

Nan Cristian

comuna Gherăseni, satul Gherăseni nr. 387

Buzău

500

38

Neculai Maria

comuna Măgura, satul Măgura, str. Şoseaua Nouă nr. 31

Buzău

2.500

39

Petre Marius

comuna Amaru, satul Dulbanu

Buzău

2.000

40

Tătucă Victor

comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti

Buzău

3.000

41

Bălan Ancuţa Simona

oraşul Oţelu Roşu, Str. Revoluţiei nr. 202

Caraş-Severin

20.000

42

Sârbu Victor

comuna Luica, str. Mircea cel Bătrân nr. 27

Călăraşi

3.000

43

Savu Elena

comuna Dorobanţu, str. Bucureşti nr. 67

Călăraşi

5.000

44

Ferghete Pavel

municipiul Turda, Str. Agriculturii nr. 37

Cluj

20.000

45

Ţigănilă Ionela

municipiul Constanţa, str. Nicolae Milescu nr. 7

Constanţa

3.000

46

Barbu Domnica

comuna Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 4

Dâmboviţa

5.000

47

Barbu Niculina

comuna Gura Şuţii, satul Gura Şuţii nr. 565

Dâmboviţa

5.000

48

Basarab Ion Mihai

comuna Ulmi, Str. Principală nr. 406

Dâmboviţa

1.000

49

Budrega Măriuţa

comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni nr. 599

Dâmboviţa

5.000

50

Chebac Maria

municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea nr. 8, bl. 31D, ap. 5

Dâmboviţa

10.000

51

Cobzaru Florina Violeta

municipiul Târgovişte, Str. Laminorului nr. 16E, cămin 1, ap. 7-8

Dâmboviţa

5.000

52

Cobzaru Maria Daniela

oraşul Titu, str. I. C. Visarion nr. 19, bl. 2, sc. A, ap. 17

Dâmboviţa

4.000

53

Constantina Constantin Cătălin

comuna Dragomireşti, Str. Grădiniţei nr. 13

Dâmboviţa

3.000

54

David Roxana Nicoleta

municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor nr. 12, bl. 6, sc. C, ap, 37

Dâmboviţa

15.000

55

Drăgan Mihaela

comuna Iedera, satul Iedera de Jos nr. 220

Dâmboviţa

10.000

56

Dumitru Vasilica

comuna Crângurile, satul Pătroaia-Vale

Dâmboviţa

1.000

57

Fieraru Elena

comuna I, L Caragiale, satul I. L. Caragiale nr. 263

Dâmboviţa

1.000

58

Frânguţa Nicoleta

comuna Gura Ocniţei, satul Săcuieni, Str. Gării nr. 27

Dâmboviţa

10.000

59

Gădescu Gheorghe

comuna Hulubeşti, satul Butoiu de Jos nr. 50

Dâmboviţa

1.000

60

Georgescu Elena

comuna Moreni, str. Jupiter nr. 14, bl. Q, sc. A, ap. 11

Dâmboviţa

1.000

61

Grigore Rodica

comuna Dărmăneşti, satul Dărmăneşti nr. 337

Dâmboviţa

3.000

62

Gurău Vasilica

comuna Dărmăneşti, satul Mărginenii de Sus nr. 419

Dâmboviţa

1.000

63

Ilie Ilie

municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu Dumitru nr. 4, bl. 24B, ap. 25

Dâmboviţa

4.000

64

Ioniţă Cornel

oraşul Pucioasa, Str. Rândunelelor, bl. 05, ap, 1

Dâmboviţa

500

65

Leaşu Elena

comuna Aninoasa, satul Viforâta, Str. Lacului nr. 12

Dâmboviţa

15.000

66

Nae Spiridon

comuna Răzvad, satul Gorgota, Str. Bisericii nr. 18

Dâmboviţa

1.000

67

Neacşu Elena

comuna Corneşti, satul Corneşti nr. 366

Dâmboviţa

3.000

68

Niţoi Maria

municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 8, bl. 26, sc. C, ap. 47

Dâmboviţa

500

69

Niţulescu Mişu

oraşul Găeşti, str. Popa Şapcă nr. 46

Dâmboviţa

10.000

70

Olaru Constantin Codruţ

comuna Pietroşiţa, satul Dealu Frumos nr. 148

Dâmboviţa

10.000

71

Polozache Florin

municipiul Târgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 7, bl. 10, sc. D, ap. 61

Dâmboviţa

2.000

72

Purcaru Ionuţ

comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, Str. Fântânii nr. 1

Dâmboviţa

10.000

73

Rădoi Ana

municipiul Târgovişte, str. G-ral I. E. Florescu nr. 20, bl. 8, ap. 48

Dâmboviţa

2.000

74

Ştefan Virginia

municipiul Târgovişte, Str. Ciocârliei nr. 15

Dâmboviţa

1.000

75

Tatu Florica

comuna Cojasca, satul Iazu nr. 231

Dâmboviţa

1.000

76

Toma Lucica Grigora

municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, bl. 3C, ap. 14

Dâmboviţa

15.000

77

Vlad Petruţa

comuna Finta, satul Gheboaia, Str. Pădurii nr. 330

Dâmboviţa

3.000

78

Zodiaşu Elena

oraşul Pucioasa, Str. Carierei nr. 8

Dâmboviţa

4.000

79

Alexandru Ion

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 16/613, sc. B, ap. 18

Giurgiu

5.000

80

Botoroagă Mădălina

municipiul Giurgiu, str. Acad. Miron Nicolescu, bl. T4, sc. A, ap. 6

Giurgiu

15.000

81

Ciobanu Dorel

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 10, sc. B, ap. 32

Giurgiu

7.000

82

Ciurea Florentina

municipiul Giurgiu, str. Cărămidarii Vechi nr. 32

Giurgiu

2.000

83

Grigore Iuliana

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. E200CF, sc. B, ap. 26

Giurgiu

15.000

84

Iancu Georgeta

comuna Găiseni, satul Căscioarele

Giurgiu

2.000

85

Ilie Marin

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. L2, sc. C, ap. 42

Giurgiu

4.000

86

Iofcea Elena Jana

municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, ap. 1

Giurgiu

3.000

87

Majuru Anişoara

comuna Stoeneşti, Str. Salcâmului nr. 6

Giurgiu

1.500

88

Mihuţ Georgica

municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 28C/613, sc. A, ap. 2

Giurgiu

3.000

89

Popescu Daniel

municipiul Giurgiu, bd. CFR, bl. 39, sc. B, ap. 27

Giurgiu

15.000

90

Sanda Ion

comuna Izvoarele, satul Chiriacu

Giurgiu

1.500

91

Stoica Mihaela

municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei, bl. Cămin D, sc. B, ap. 59

Giurgiu

2.000

92

Stoica Stelian

comuna Vânătorii Mici, satul Poiana lui Stângă

Giurgiu

1.500

93

Ştefan Niculae

comuna Vânătorii Mici, satul Vânătorii Mari, Str. Răsăritului nr. 3

Giurgiu

1.000

94

Zamfir Alexandru

comuna Găiseni, satul Căscioarele

Giurgiu

2.000

95

Borhină Camelia

municipiul Târgu Jiu, Str. Agriculturii, bl. 7, sc. 5, ap. 2

Gorj

4.000

96

Cazan Marinei

comuna Mătăsari, bl. A29, sc. 5, ap. 6

Gorj

1.000

97

Ceolac Zanfirica

oraşul Rovinari, Str. Florilor nr. 4, bl. B2, sc. 1, ap. 51

Gorj

2.000

98

Cernăianu Claudiu

oraşul Tismana, satul Racoţi

Gorj

1.000

99

Stănilă Emilian

comuna Scoarţa, satul Lintea nr. 63

Gorj

1.000

100

Oproiu Florica Alina

municipiul Târgu Jiu, str. Dacia nr. 16, bl. 16, sc. 1, ap. 8

Gorj

3.000

101

Benea Elena

comuna Luncoiu de Jos nr. 82

Hunedoara

500

102

Ciora Maria

municipiul Lupeni, Aleea Arinilor, bl. 37, sc. 1, et. 4, ap. 14

Hunedoara

3.000

103

Drăgan Camelia Mihaela

comuna Tomeşti, satul Livada nr. 60

Hunedoara

1.000

104

Pataki Marin

municipiul Lupeni, Aleea Gorunului nr. 4, ap. 16

Hunedoara

1.000

105

Pelin Ioan

municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 19, bl. 26, sc. A, ap. 6

Hunedoara

1.000

106

Pintican Florica

municipiul Deva, str. Horia, bl. 4, sc. 2, ap. 23

Hunedoara

2.000

107

Putuca Daniela Camelia

municipiul Deva, str. Ioan Corvin, bl. N, sc. 1, ap. 4

Hunedoara

6.000

108

Riscan Ana

municipiul Brad, str. Brătişa nr. 16

Hunedoara

2.000

109

Sturza Nicolae Fănel

municipiul Brad, Str. Libertăţii, bl. D1, sc. 2, ap. 24

Hunedoara

1.000

110

Faitaş Dumitru

oraşul Căzăneşti, Str. Muzicanţilor nr. 7

Ialomiţa

3.000

111

Geru Gheorghe

comuna Ion Roată, satul Broşteni, Str. Meseriaşilor nr. 9

Ialomiţa

3.000

112

Bîrleanu Niculae

comuna Coşereni, Str. Şcolii nr. 31

Ialomiţa

3.000

113

Gheorghe Liviu

municipiul Slobozia, Str. Primăverii nr. 21

Ialomiţa

3.000

114

Junghiatu Valerică Victor

comuna Andrăşeşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 18

Ialomiţa

4.000

115

Agape Petru

comuna Lungani, satul Zmeu

laşi

5.000

116

Corduneanu Adrian

comuna Lungani, satul Zmeu

laşi

5.000

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma - lei -

117

Nechita Nicu

municipiul laşi, str. Nicolina nr. 4, bl. C9, sc. C, ap. 19

laşi

5.000

118

Pintilie Violeta

comuna Heleşteni, satul Hărmăneasa

laşi

5.000

119

Popescu Florina

comuna Ţibana, satul Gârbeşti

laşi

15.000

120

Rinder Ionuţ

municipiul laşi, Str. Italiană nr. 3

laşi

23.000

121

Şlupic Maria

municipiul laşi, aleea Decebal nr. 20, bl. U4, sc. B, ap. 17

laşi

6.000

122

Anghel Emilia

comuna Domneşti, satul Domneşti nr. 515

Ilfov

8.000

123

Argint Silica

comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 7

Ilfov

2.000

124

Bălan Viorel

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, Str. Cireşului nr. 592

Ilfov

2.000

125

Constantin Ioana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 3

Ilfov

1.000

126

Constantin Iuliana

comuna Berceni, satul Berceni, str. Călugăreni nr. 8

Ilfov

8.000

127

Coşcodaru Flori Geanina

comuna Găneasa, satul Piteasca, Str. Veteranilor nr. 20

Ilfov

S.000

128

Dinu Daniela

comuna Cernica, satul Cernica, Intrarea Eroilor nr. 5

Ilfov

5.000

129

Dobre Nina

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, Str. Brânduşei nr. 35

Ilfov

3.000

130

Dumitrache Constanţa

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Făgăraş nr. 70

Ilfov

6.000

131

Dumitrache Georgeta

comuna Nuci, satul Micşuneştii-Moară, Şos. Primăverii nr. 56

Ilfov

6.000

132

Galbenu Ionica

comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia

Ilfov

3.000

133

Gheorghe Vasilica

comuna Vidra, satul Vidra, Str. Combustibilului nr. 67

Ilfov

6.000

134

Iabangiu Ion

oraşul Buftea, Aleea Tineretului nr. 10, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 38

Ilfov

5.000

135

Matei Daniela

comuna Domneşti, satul Domneşti, str. Ciutaci nr. 228

Ilfov

2.000

136

Mihai Mariana

comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Comarnic nr. 7

Ilfov

10.000

137

Mihail Simona

comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 5

Ilfov

7.000

138

Mitroi Angelica

comuna Berceni, satul Berceni, Str. Plopului nr. 4

Ilfov

5.000

139

Popa Mariana

oraşul Voluntari, intrarea Arieş nr. 7

Ilfov

3.000

140

Sandu Mariana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 1

Ilfov

4.000

141

Sandu Roxana

comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 1A

Ilfov

1.000

142

Şuteu Victor Gheorghe

oraşul Bragadiru, Prelungirea Ghencea nr. 45, bl. D2, sc. 3, et. 4, ap. 92

Ilfov

4.000

143

Tudor Elisabeta

comuna Cernica, satul Cernica, str. George Coşbuc nr. 12

Ilfov

9.000

144

Dobre Valeriu

comuna Bogata, satul Bogata nr. 94

Mureş

7.000

145

Mocean Maria

oraşul Luduş, str. Oarba nr. 53B

Mureş

7.500

146

Vass Karoly

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

147

Otvos Ibolya

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

148

Vass Bobi

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

149

Vass Aladar

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

150

Vass Szonia

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

151

Vas Ildiko

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

152

Vas IIdiko Barbi

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

153

Vas Melinda

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

10.000

154

Vas Eva

comuna Neaua, satul Vădaş

Mureş

24.000

155

Bălţătescu Vasile

comuna Vânători-Neamt, satul Vânători-Neamt, str. Ozana nr. 1480

Neamţ

2.500

156

Brehuţă Carmen Elena

municipiul Piatra-Neamţ, Str. Cetinei nr. 2

Neamţ

4.000

157

Bulai Ana Gianina

comuna Ceahlău, satul Ceahlău

Neamţ

2.000

158

Demetercă Cristina

comuna Sagna, satul Sagna

Neamţ

5.000

159

Giurgilă Margareta

comuna Tămăşeni, satul Adjudeni

Neamţ

5.000

160

Huminiuc Ionela Daniela

municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 36, bl. A1, sc. A, ap. 9

Neamţ

5.000

161

Isachi Lăcrămioara

municipiul Roman, Str. Fabricii, bl. 3, ap. 2

Neamţ

2.000

162

Loghin Maria

oraşul Târgu-Neamţ, str. Decebal nr. 4

Neamţ

5.000

163

Lupu Nicoleta

comuna Pipirig, satul Stânca, Str. Codrului nr. 257

Neamţ

2.500

164

Mîcîială Aglaia

municipiul Roman, Str. Păcii nr. 71

Neamţ

4.000

165

Muraru Cătălin

municipiul Piatra-Neamţ, Str. Rodnei nr. 1, bl. D5, sc. A,

ap. 14

Neamţ

2.000

166

Neculai Ionel

municipiul Roman, Str. Tineretului, bl. 1, sc. A, ap. 7

Neamţ

3.000

167

Pai Anastasia Simona

comuna Boteşti, satul Nisiporeşti

Neamţ

4.000

168

Siklodi Genoveva

comuna Ceahlău, satul Bistricioara

Neamţ

3.000

169

Simon Ştefan

municipiul Roman, Bd. Republicii, bl. 54, sc. C, ap. 48

Neamţ

1.500

170

Tuja Angelica

comuna Pipirig, satul Stânca, Str. Codrului nr. 240

Neamţ

3.500

171

Bimbai Mariana

comuna Brastavăţu, satul Brastavăţu

Olt

5.000

172

Ceacîru Floarea

oraşul Balş, str. Petre Pandrea nr. 62

Olt

1.000

173

Goj Veronica

municipiul Slatina, Str. Teiului nr. 12, bl. 12, sc A, ap 3

Olt

6.000

174

Jilavu Cristian

municipiul Slatina, Str. Trandafirilor nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 9

Olt

10.000

175

Micu Adela

oraşul Piatra-Olt, Str. Florilor nr. 17, bl. 2, sc. C, ap. 14

Olt

3.000

176

Murărescu Claudia Daniela

comuna Fărcaşele, satul Hotărani, str. Traian nr. 48

Olt

3.000

177

Neguţ Aurel

comuna Tătuleşti, Str. Sănătăţii nr. 7

Olt

5.000

178

Niţu Maria Iuliana

comuna Bobiceşti, satul Mirila, Str. Teiului nr. 5

Olt

3.000

179

Velea ionica

oraşul Piatra-Olt, str. Caragea nr. 16

Olt

2.000

180

Vlăduiescu Anicuţa

comuna Poboru, satul Creţi nr. 20

Olt

2.000

181

Coadă Mirela Mădălina

municipiul Ploieşti, str. Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, et. 2, ap. 29

Prahova

6.000

182

Ionescu Costina

comuna Brazi, satul Băteşti, str. Nicolae Titulescu nr. 11

Prahova

5.000

183

Ionescu Mariana

comuna Floreşti nr. 278D, bl. B2, sc. B, ap. 22

Prahova

8.000

184

Mihăilescu Georgeta Viorica

municipiul Ploieşti, aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T4, et. 1, ap. 3

Prahova

6.000

185

Bojan Aurel

comuna Chieşd nr. 532 A

Sălaj

400

186

Bojan Claudiu Petre

comuna Chieşd nr. 521

Sălaj

1.000

187

Bojan Maria

comuna Chieşd nr. 535

Sălaj

500

188

Grebănar Ioan

comuna Bobota, satul Derşida nr. 226

Sălaj

500

189

Grebenar Victor

comuna Chieşd nr. 529

Sălaj

500

190

Indreieş Aurelia

comuna Treznea, satul Treznea nr. 168

Sălaj

4.000

191

Lăcătuş Banta Zita Gyongyi

comuna Lozna nr. 195

Sălaj

1.500

192

Lăcătuş Cornelia Zenovia

comuna Bobota, satul Derşida nr. 223

Sălaj

300

193

Lingurar Vasile

comuna Chieşd nr. 539

Sălaj

500

194

Lobonţiu Aurel

comuna Bobota nr. 283

Sălaj

800

195

Rostaş Cristina

comuna Bobota, satul Derşida nr. 240

Sălaj

500

196

Rostaş Liviu

comuna Bobota, satul Derşida nr. 215

Sălaj

300

197

Sava Floare

comuna Bobota, satul Derşida nr. 241

Sălaj

500

198

Sava Gheorghe

comuna Bobota, satul Derşida nr. 197

Sălaj

300

199

Sava Mirela

comuna Bobota, satul Derşida nr. 229

Sălaj

300

200

Sava Şerban Gheorghe

comuna Bobota, satul Derşida nr. 220

Sălaj

800

201

Ursan Silvia

comuna Bobota, satul Derşida nr. 207

Sălaj

500

202

Varga Marioara

comuna Măerişte, satul Mălădia nr. 46A

Sălaj

1.500

203

Banciu Aurel

municipiul Sibiu, Str. Principatelor Unite nr. 28

Sibiu

5.000

204

Bikasz Stela Elena

municipiul Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 169

Sibiu

2.500

205

Boţoman Iuliana Elisabeta

municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 107

Sibiu

3.000

206

Damian Rodica

comuna Gura Râului nr. 252

Sibiu

2.500

207

Mirisciotta Daniela

municipiul Sibiu, Str. Prejbei nr. 30

Sibiu

4.000

208

Budulean Dumitru

comuna Capu Câmpului

Suceava

5.000

209

Dediu Elena

municipiul Suceava, Str. Plevnei nr. 24

Suceava

4.000

210

Făget Alicsandrina

municipiul Suceava, str. Ştefan cei Mare nr. 53, sc. C, ap. 14

Suceava

2.000

211

Gheban Zînica

municipiul Suceava, Str. Eroilor nr. 4, bl. 84, sc. A, ap. 1

Suceava

3.000

212

Mancaş Gheorghe

comuna Horodniceni, Str. Alunilor nr. 172

Suceava

5.000

213

Ostaci Adriana Georgeta

municipiul Suceava, str. Mărăsesti nr. 39, bl. A11, sc. C, ap. 12

Suceava

5.000

214

Popescul Marian

oraşul Siret, str. Tudor Vladimirescu nr. 11

Suceava

10.000

215

Tărâţă Glicheria

comuna Mălini

Suceava

1.000

216

Turcu Constantin

municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 3, sc. A, ap. 37

Suceava

2.000

217

Drăghici Gheorghe

comuna Ştorobăneasa, satul Beiu

Teleorman

1.000

218

Fieraru Rada

comuna Bujoreni, satul Prunaru

Teleorman

500

219

Ghera Tudor

comuna Frumoasa, satul Frumoasa

Teleorman

2.500

220

Gugiu Ilie

municipiul Roşiori de Vede, str. Delcel nr. 3

Teleorman

5.000

221

Mantu Anghel

comuna Orbeasca, satul Orbeasca de Jos

Teleorman

2.000

222

Marinescu Lucica

comuna Săceni, satul Săceni

Teleorman

2.000

223

Mihai Alexandru

comuna Poroschia, satul Poroschia

Teleorman

1.000

224

Mitroi Mihaela-Adriana

comuna Brânceni

Teleorman

3.000

225

Oanţă Constantin

municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 138, bl. 405, sc. A, ap. 24

Teleorman

3.000

226

Orzaţă Mariana

municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 37C, bl. S4, ap. 4

Teleorman

3.500

227

Pascu Vali

comuna Crângeni, satul Balta Sărată

Teleorman

2.000

228

Sandu Gelu

comuna Ştorobăneasa, satul Ştorobăneasa

Teleorman

1.000

229

Sora Florentina Tatiana

comuna Săceni, satul Butculeşti

Teleorman

4.000

230

Şerb Marian Gheorghe

municipiul Roşiori de Vede, Str. Dunării, bl. D16, sc. B, ap. 1

Teleorman

2.500

231

Zanfir Marin

municipiul Alexandria, sos. Turnu Măgurele nr. 1, bl. 597, sc. B, ap. 21

Teleorman

2.000

232

Baiduk Simona Marioara

comuna Variaş nr. 961

Timiş

2.000

233

Dincă Cristina

comuna Voiteg nr. 511, ap. 4

Timiş

2.500

234

Lihet Florin Cristian

oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 19

Timiş

4.000

235

Luchiţă Remus Caius

oraşul Gătaia, str. Carpaţi nr. 16

Timiş

4.000

236

Pop Sergiu Daniel

oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 172

Timiş

4.000

237

Tudor Liliana Florentina

comuna Casimcea, Str. Vulturului nr. 20

Tulcea

1.500

238

Silea Marioara

comuna Ostrov, Str. Eroilor nr. 39, bl. 1, ap. 4

Tulcea

1.500

239

Armaş Eugenia

comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece

Vâlcea

1.500

240

Babalîc Constantin

comuna Copăceni, satul Veţelu

Vâlcea

4.000

241

Furdui Niculina

oraşul Horezu, satul Romanii de Sus

Vâlcea

1.000

242

Linguraru Ana

oraşul Horezu, satul Romanii de Sus

Vâlcea

1.000

243

Majed Simona

oraşul Ocnele Mari, str. Alexandru Ion Cuza nr. 303

Vâlcea

2.000

244

Paie Cornelia

comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece

Vâlcea

800

245

Stoica Emilia

oraşul Călimăneşti, str. Grai Gh. Magheru nr. 58

Vâlcea

6.000

246

Vlădescu Tudoriţa

comuna Creţeni, satul Izvoru

Vâlcea

1.000

247

Zorici Ioan Eduard

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 8, bl. 14, sc. A, ap. 4

Vâlcea

2.000

248

Hristache Camelia

comuna Broşteni, satul Broşteni

Vrancea

5.000

249

Alecu Vasile

str. Căluşei nr. 31, sectorul 2

Bucureşti

1.000

250

Anton Ivana

municipiul Bucureşti, str. Ostrov nr. 29, sectorul 5

Bucureşti

1.000

251

Berbeţoiu Elena

Str, Feroviarilor nr. 1, bl. 1, sc, 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1

Bucureşti

2.000

252

Bogdan Maria

str. Mileanca nr. 35, sectorul 3

Bucureşti

800

253

Bradvarovici Stela

str. Drumul Taberei nr. 103, bl. A10, sc. F, ap. 78, sectorul 6

Bucureşti

1.500

254

Bratu Ioana

Str. Brânduşelor nr. 10, bl. V75A, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

Bucureşti

1.000

255

Ciofu Catrina

municipiul Bucureşti, str. Radu Constantin nr. 17, bl. Z13, sc. 4, et. 4, ap. 76, sectorul 5

Bucureşti

1.000

256

Cristea Ioana Mihaela

bd. Iuliu Maniu nr. 111 A, bl. G, sc. 2, ap. 33, sectorul 6

Bucureşti

1.000

257

Damoc Ionel

str. Peroni nr. 52, bl. 9, sc. A, et. 2, ap. 43, sectorul 4

Bucureşti

1.000

258

Didei Florica

aleea Pricopan nr. 4, bl. 12, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

5.000

259

Gheorghe Costel

Str. Vulturilor nr. 96, sectorul 4 (domiciliul legal); str. Baia de Fier nr. 6, sectorul 3 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

260

Gheorghe Petrişor Lucian

str. Constantin Radu nr. 12, bl. Z5, sc. 4, et. 2, ap. 71, sectorul 5

Bucureşti

800

261

Ghiorghiţă Lenuţa

municipiul Bucureşti, Str. Răspântiilor nr. 22, sectorul 2 (domiciliul legal);

str. Bogdăniţa nr. 3, sectorul 1 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

262

Leoveanu Voichiţa

municipiul Bucureşti, şos. Sălaj nr. 294B, ap. 29, sectorul 5

Bucureşti

1.000

263

Lupeş Adriana

Str. Verbinelor nr. 69, sectorul 1

Bucureşti

1.000

264

Niţă Florentina

str. Sergent Maior Cara Anghel nr. 12, bl, C8, sc. 2, et 4, ap. 19, sectorul 6

Bucureşti

800

265

Simion Cecilia

Str. Panselelor nr. 6, bl. 142, sc, 2, et. 3, ap. 74, sectorul 4

Bucureşti

2.000

266

Stancu Marioara

str. Pavel Constantin nr. 26, bl. Z8, sc. A, ap. 16, sectorul 5

Bucureşti

1.500

267

Şovar Gabriela

municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 158, bl. 4A, sc. B, et. 5, ap. 59, sectorul 1

Bucureşti

1.500

268

Ştefan Alexandru

Str. Lucernei nr. 9A, sectorul 5

Bucureşti

3.000

269

Taifas Ionel

str. Dumbrava Nouă nr. 31, bl. P47, sc, 1, ap. 20, sectorul 5 (domiciliul legal); Şos. Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 1, ap. 2, sectorul 4 (domiciliul în fapt)

Bucureşti

800

270

Tonghioiu Paula Georgeta

calea Giuleşti nr. 43, bl. 14A, sc. 3, et. 10, ap. 114, sectorul 6

Bucureşti

5.000

271

Tudor Adriana

str. Bucovina nr. Ibis, bl. L10A, sc. 1, et. 5, ap. 69, sectorul 3

Bucureşti

1.000

272

Udroiu Constantina Luminiţa

intrarea Ferentari nr. 72, bl. 12A, sc. A, et. 1, ap. 105, sectorul 5

Bucureşti

1.500

 

1.105.300

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 221 din data de 24 martie 2016