DECRET nr. 467 din 4 mai 2016 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se revocă din funcţie domnul Vlad Tudor Alexandrescu, ministrul culturii.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 4 mai 2016