ACTUL din 26 iulie 2013 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal
Completare la lista cotizaţiilor a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2012

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea cotizaţiei (lei)

Feldman Radu Alexandru

română

1430712400082

9.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 465 din data de 26 iulie 2013