Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. NB 3.080/2015;
- Adresa Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia nr. 845/2015,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 28 aprilie 2015