HOTĂRÂRE nr. 888 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Articol unic
La punctul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NOTĂ:
Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-46 pot utiliza un număr maxim de 5.719 posturi."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul culturii, interimar,

Hegedus Csilla,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 20 octombrie 2014