HOTĂRÂRE nr. 114 din 24 februarie 2016 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Construcţiile "cămine" înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 35346 şi 35347, având caracteristice le definite potrivit art. 1, se transmit din administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 2.
(2)Institutul Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile legate de dreptul de administrare a căminelor transmise, conform anexei nr. 2, de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
(3)Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă, se face pe bază de proces-verbal încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a corpurilor de clădire aferente nr. M.F.P. 144517 "cămine", imobil înscris în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a dublei înregistrări.
Art. 4
Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, ale căror valori de inventar şi date de identificare se actualizează

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar
- lei -

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

35346

8.28.12

Clădire cămin
100 locuri

C5 = dS + P + 2E,
Sc = 373 mp
Sd = 1.492 mp
CF nr. 231084

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

1.631.982

35347

8.28.12

Clădire cămin 290 locuri

C4 = P + 4E,
Sc = 915 mp
Sd = 4.575 mp
CF nr. 231084

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

5.256.517

35345

8.29.08

Teren

S = 5.438 mp
CF nr. 231732

Str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

3.093.144

35348

8.29.08

Clădire

C=S+P+1
Sc = 941 mp
Sd = 1.882 mp
CF nr. 231732

Str. Bodeşti nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

1.161.850

61982

8.29.08

Teren

S = 3.373 mp
CF nr. 232702

Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, Bucureşti

2.808.428

61983

8.29.08

Clădire

C=S+P+1
Sc = 897 mp
Sd = 1.794 mp
CF nr. 232702

Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, Bucureşti

1.825.164

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, în administrarea Institutului Clinic Fundeni, din subordinea Ministerului Sănătăţii

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului

Administratorul de la care s-a transmis imobilul

Administratorul la care s-a transmis imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar
- lei -

35346

8.28.12

Clădire cămin 100 locuri

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/ CUI 26328134

Institutul Clinic Fundeni/ CUI 4204003

C5 = P + 2E,
Sc = 373 mp
Sd = 1.492 mp
CF nr. 231084

Sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

1.631.982

35347

8.28.12

Clădire cămin 290 locuri

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti/ CUI 26328134

Institutul Clinic Fundeni/ CUI 4204003

C4 = P + 4E,
Sc = 915 mp
Sd = 4.575 mp
CF nr. 231084

Sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

5.256.517

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Clinic Fundeni/CUI 4204003 din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se radiază din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dublei înregistrări

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului

Datele de identificare ale imobilului care se predă

Adresa imobilului

Valoarea de inventar
- lei -

144517

8.28.12

Cămine

S construită = 1.267 mp

Şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti

330

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 164 din data de 3 martie 2016