HOTĂRÂRE nr. 994 din 4 noiembrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării

regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa
Descrierea stemei
Stema comunei Munteni-Buzău, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un tun de argint, uşor orientat un sfert spre stânga. Tunul este înconjurat în partea de jos a câmpului de o ghirlandă de frunze de stejar de aur.
În partea superioară, în câmp albastru, se află un mănunchi de trei spice de grâu de aur.
În partea stângă, în câmp argintiu, se află un personaj masculin stând în picioare, îmbrăcat în costumul tradiţional, având cămaşa cu mâneci largi, lungă până la genunchi şi pantaloni 3/4 largi, de culoare albă. Deasupra cămăşii se află un ilic roşu cu dungi negre, cu câte patru nasturi negri, aşezaţi dreapta - stânga. Personajul poartă în picioare opinci negre, iar pe cap poartă o pălărie cu boruri mici şi panglică, uitându-se spre stânga.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu şi coroana de stejar fac referire la bogăţia solului şi la cea horticolă din zonă.
Tunul simbolizează luptele purtate pe teritoriul localităţii.
Personajul în costum tradiţional reprezintă tradiţia populară a locuitorilor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 839 din data de 18 noiembrie 2014