RAPORT nr. 9545 din 18 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control în perioada 16-20 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Hunedoara au totalizat 86.475,38 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 25.536,00 lei, din donaţii în sumă de 60.855,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 84,38 lei.
II.Recomandări:
- respectarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015