HOTĂRÂRE nr. 414 din 8 iunie 2016 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile înregistrate la poziţiile cu nr. MFP: 37060, 39535, 102016 - parţial, 96734, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale unor imobile care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - CUI 13729380

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Descrierea tehnică

Adresa

Baza legală

Valoarea de inventar
(lei)

37060

8.26.05

Clubul Elevilor şi Copiilor Câmpulung Moldovenesc

Inspectoratul Şcolar Suceava (CUI 4244865) - Centrul de Execuţie Bugetară + Clubul Copiilor şi Elevilor (CUI 14061474)

P + 2E, zidărie cărămidă, învelitoare tablă

Judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie nr. 3

Decizia civilă nr. 607/11.03.2004

930.945

39535

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Iaşi, clădire

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi (CUI 4701614)

P, zidărie, planşee din lemn,
Steren = 1.330 mp,
Sc = 305 mp

Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Crişan nr. 14

Sentinţa civilă nr. 1.440/2012 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă

15

102016 - parţial

8.26.05

Clubul Copiilor Roman

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ (CUI 2613567), Palatul Copiilor Piatra-Neamţ
(CUI 2613230)

Teren = 2.808,5 mp

Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 12

Decizia nr. 43/2004 a Comisiei speciale de retrocedare, Sentinţa civilă nr. 3.645/2007 a Judecătoriei Roman, Sentinţa civilă nr. 47/2005 a Curţii de Apel Bacău, Decizia nr. 2.035/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

1

96734

8.26.06

Clubul Sportiv Şcolar "Şoimii" Sibiu sediu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
(CUI 4240707), Clubul Sportiv Şcolar "Şoimii" (CUI 4406177)

Clădire P+1E, sala de judo + culturism + dependinţe - Sc = 450 mp

judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Gh. Magheru nr. 18

Decizia nr. 1.908/2008 a Comisiei speciale de retrocedare, Sentinţa civilă nr. 2758/2013 a Judecătoriei Sibiu

188.970

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 21 iunie 2016