ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
1.După alineatul (1) al articolului 351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2010, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 81 din data de 30 ianuarie 2015