CIRCULARĂ nr. 18 din 12 mai 2015 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională
În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:
Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2015, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileşte la un nivel de 8%.
-****-

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 14 mai 2015