ORDIN nr. 2742 din 11 noiembrie 2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea
Având în vedere Referatul nr. 3.690 din 16 octombrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea,
în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul culturii, interimar, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se clasează monument istoric Casa "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea, categoria monument grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice TL-II-m-B-21102.
(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,

Hegedus Csilla,

secretar de stat

ANEXĂ: Zona de protecţie a Casei "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea
Coordonatele punctelor de contur

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

E

N

1

866243.95

416887.16

2

866235.53

416887.67

3

866228.48

416888.14

4

866228.33

416887.06

5

866222.32

416887.57

6

866221.24

416868.44

7

866238.56

416867.05

8

866238.55

416866.93

9

866242.46

416866.64

10

866242.79

416871.00

11

866243.34

416879.16

12

866243.89

416886.31

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 25 noiembrie 2014