HOTĂRÂRE nr. 936 din 29 octombrie 2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la poziţia M.F.P. nr. 62603 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării
 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public

Elemente de identificare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Noua valoare de inventar
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

62603

8.29.06

imobil

Construcţie şi teren Suprafaţa construită = 8.953,17 mp

Suprafaţa desfăşurată = 10.922,87 mp

Suprafaţă teren = 2.715,00 mp

Str. I. D. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, cod 010362, municipiul Bucureşti

56.642.594,10 clădire


23.635.407 teren

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 31 octombrie 2014