DECIZIE nr. 476 din 19 septembrie 2012 privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale în anul agricol 2008-2009
În temeiul art. 18 şi 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale în anul agricol 2008-2009, denumit în continuare Comitetul interministerial, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Ministerele prevăzute în anexă sunt reprezentate la şedinţele Comitetului interministerial la nivel de secretar de stat.
Art. 3
Comitetul interministerial este condus de secretarul de stat, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, care are şi calitatea de preşedinte.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ:
COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale în anul agricol 2008-2009
1.Secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte
2.Secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru
3.Secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor - membru
4.Secretar de stat din cadrul Ministerului Justiţiei - membru
5.Secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - membru
6.Secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului - membru.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 20 septembrie 2012