HOTĂRÂRE nr. 372 din 18 mai 2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63424

8.28.01

Construcţie limnigraf Moneasa

Sconstr = 30 mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa; nr.: -; INHGA

2.615

2

63427

8.28.01

Cabină aparatură Moneasa

Sconstr = 9 mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa; G Moneasa; nr.: -; INHGA

1.735

3

63428

8.28.01

Construcţie limnigraf Moneasa

Sconstr = 30 mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa; -; nr.: -; INHGA

5.339

4

63773

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral Direcţia Apelor Crişuri

Lungime = ml; codul hidrografic al cursului de apă =; nr. bucăţi

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

148.458

5

63774

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral Direcţia Apelor Crişuri

curs de apă Vărşand Bocsig

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

180.898

6

63775

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral Direcţia Apelor Crişuri

curs de apă Teuz 1 - 45

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

39.998

7

63776

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral Direcţia Apelor Crişuri

Lungime = ml; codul hidrografic al cursului de apă =; nr. bucăţi

Ţara: România; judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

159,144

8

63981

8.03.11

Foraje DA Crişuri

Nr. foraje = 103; suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; judeţul: Arad; -;-; nr.: -; DA Crişuri

2.024.171

9

63982

8.03.11

Foraje DA Crişuri

Nr. foraje = 169; suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; -;-; nr.: -; DA Crişuri

3.259.454

10

63983

8.03.11

Foraje DA Crişuri

1 foraj

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; DA Crişuri

3.686

11

63985

8.03.11

Foraje DA Crişuri

Nr. foraje = 31; suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF =

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr.: -; DA Crişuri

603.574

12

64205

8.17.02

Baraj Leşu, din anrocamente, cu echipament tehnic

33,8 mil mc, lung = 170 m, lat = 7 m, înălţ. = 61 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Leş; -; nr.: -; Bihor

61.928.940

13

64206

8.17.02

Baraj din beton armat CET I

0,85 mil mc, lung = 101 m, înălţ. = 9 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.:; Bihor

13.246.099

14

64207

8.17.03

Baraj atenuare Asău

vol = 0,639 mil mc, lung = 220 m, lat = 6 m, înălţ. = 8 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Asău

937.789

15

64208

8.17.03

Baraj atenuare Irina

vol = 0,9 mil mc, lung = 400 m, lat = 3 m, înălţ. = 7 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Belfir; -; nr.: -; DA Crişuri

964.967

16

64209

8.17.03

Baraj atenuare Petid Cărăsău

vol = 1,82 mil mc, lung = 354 m, lat = 5 m, înălţ. = 14 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Petid; -; nr.: -; DA Crişuri

4.110.821

17

64210

8.17.03

Baraj atenuare Felix

vol = 2,48 mil mc, lung = 930 m, lat = 4 m, înălţ. = 14 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Băile Felix; -; nr.: -; Bihor

949.413

18

64211

8.17.03

Baraj atenuare 1 Mai

vol = 1,24 mil mc, lung = 202 m, lat = 3 m, înălţ. = 10 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Băile Felix; -; nr.: -; 1 Mai

296.325

19

64212

8.17.03

Baraj atenuare Adona

vol = 0,945 mil mc, lung = 335 m, lat = 3 m, înălţ. = 9 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Adoni; -; nr.: -; Bihor

441.005

20

64213

8.17.03

Baraj atenuare Sânnicolau

vol = 3,84 mil mc, lung = 325 m, lat = 4 m, înălţ. = 8 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânnicolau Român; -; nr.:; Bihor

675.389

21

64214

8.17.03

Baraj atenuare Echer

vol = 1,74 mil mc, lung = 277 m, lat = 4 m, înălţ. = 7 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -;-; nr.: -; Bihor

992.219

22

64215

8.17.03

Baraj atenuare Paleu

vol = 2.237 mil mc, lung = 270 m, lat = 3 m, înălţ. = 9 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Paleu; -; nr.: -; Bihor

1.816.233

23

64216

8.17.03

Baraj atenuare Uileacu de Munte

vol = 3,4 mil mc, lung = 372 m, lat = 4 m, înălţ. = 6 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Uileacu de Munte; -; nr.: -; Bihor

1.723.561

24

64217

8.17.03

Baraj atenuare Cristur

St = 1.062.792 mp, S_C1 - dig_de_pământ_dalat = 8.207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Buduslău; -; nr.: -; Bihor

382.736

25

64218

8.17.02

Baraj şi acumulare Budureasa

vol = 0,008 mil mc, lung = 150 m, lat = 3 m, înălţ. = 6 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Budureasa; -; nr.: -; Bihor

49.899

26

64219

8.17.02

Baraj şi acumulare Miersig

S_teren = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zona_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1 - baraj_din_pământ_şi_canal_ deversor dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Miersig; -; nr.: -; Bihor

80.845

27

64220

8.17.02

Baraj şi acumulare Ucuriş I

vol = 0,05 mil mc, lung = 153 m, lat = 3 m, înălţ. = 4 m,anexe

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ucuriş; -; nr.: -; Bihor

20.153

28

64221

8.17.02

Baraj şi acumulare Ucuriş II

vol = 0,08 mil mc, lung = 114 m, lat = 4 m, înălţ. = 5 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ucuriş; -; nr.: -; Bihor

119.240

29

64223

8.17.03

Baraj Delani I

vol = 0,01 mil mc, lung = 66 m, lat = 3 m, înălţ. = 4 m, anexe

Ţara: România; judeţul: Bihor; localitatea Delani; -; nr.: -; Bihor

84.205

30

64224

8.17.03

Baraj Delani II

vol = 0,037 mil mc, lung = 74 m, lat = 3 m, înălţ. = 5 m,anexe

Ţara: România; judeţul: Bihor; localitatea Delani; -; nr.: -; Bihor

92.660

31

64225

8.17.02

Baraj şi acumulare Botean I

vol = 0,033 mil mc, lung = 156 m, lat = 3 m, înălţ. = 4 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Botean; -; nr.: -; Bihor

115.315

32

64226

8.17.03

Baraj Carand Răpsig

Suprafaţă expropriată = mp; suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 302236, UAT Beliu, Steren_canton = 1.511 mp, înălţime = 6 m, lăţime = 4 m, lungime = 8.560 m, volum = 15 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: -;

7.020.134

33

64227

8.17.03

Baraj Tauţ

S_teren = 2.691.510 mp, S_C1 - bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2 - canal deversor = 1.069 mp, S_C3 - taluz_aval = 30.766 mp, S_C4 - canal_golire_fund = 756 mp, S_C5 - casa_de_pompe = 17 mp, S_C6 - canal colectare = 1.029 mp, S_C7 - coronament baraj = 4.669 mp, F36S_C8 - deversor lateral = 204 mp, S_C9 - taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10 - pasarelă_ acces = 59 mp, S_C11 - A36 deversor_central_turn = 46 mp, S_C12 - taluz amonte = 17.250 mp, S_C13 - dig coada lac = 1.118 mp, S_C14 - golire_fund = 169 mp, S_C15 - golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tauţ_

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Tauţ; -; nr.: -; Arad

17.210.846

34

64228

8.17.02

Acumulare Tămaşda

vol = 22,12 mil mc, lung = 4.425 m, lat = 4 m, înălţ. = 7 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Tămaşda; -; nr.: -; Bihor

10.363.611

35

64229

8.17.03

Acumulare nepermanentă Beliu

vol = 2,7 mil mc, lung = 3.440 m, lat = 4 m, înălţ. = 6 m

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: -; Arad

2.400.704

36

64230

8.17.03

Acumulare nepermanentă Leveles

vol = 6,2 mil mc, lung = 9.250 m, lat = 4 m, înălţ. = 6 m

Ţara: România; judeţul: Arad; -;-; nr.: -; Leveles

3.340.009

37

64231

8.17.02

Acumulare Zerindul Mic

vol = 23,38 mil mc, lung = 5.400 m, lat = 4 m, înălţ. = 6 m

Ţara: România; judeţul: Arad; satul Zerindu Mic; -; nr.: -; Arad

11.323.935

38

64232

8.17.02

Acumulare nepermanentă Sartis

vol = 3,6 mil mc, lung = 5.960 m, lat = 4 m, înălţ. = 5 m

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

2.003.048

39

64233

8.17.03

Polder Tămaşda

vol = 15 mil mc, lung = 4.425 m, lat = 4 m, înălţ. = 7 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Tămaşda; -; nr.: -; Bihor

3.830.358

40

64234

8.17.03

Polder Coşdeni

vol = 2,6 mil mc, lung = 2.460 m, lat = 4 m, înălţ. = 9 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Coşdeni; -; nr.: -; Bihor

6.975.112

41

64235

8.17.03

Polder Sâmbăta

vol = 4,5 mil mc, lung = 4.770 m, lat = 3 m, înălţ. = 3 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sâmbăta;; nr.: -; Bihor

4.940.262

42

64236

8.17.03

Polder Ginta

vol = 4,5 mil mc, lung = 8.800 m, lat = 3 m, înălţ. = 4 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ginta; -; nr.: -; Bihor

2.830.303

43

64237

8.17.03

Polder Ciutelec

Suprafaţă expropriată = mp; suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = 50856, UAT Tăuteu, Sconstr_C1 - polder_Ciutelec = 26.418 mp, S_teren = 30.900 mp, înălţime = 8 m, lăţime = 3 m, lungime = 1.030 m, volum = 4,2 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tăuteu; -; nr.: -; Bihor

2.083.693

44

64238

8.17.03

Polder Sălard

vol = 15 mil mc, lung. = 5.181 m, lat = 3 m, înălţ. = 3 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sălard; -; nr.: -; Bihor

13.781.069

45

64377

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Criş Repede lung. = 3.200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

8.096.172

46

64378

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Uileacu de Beiuş; -; nr.: -; Bihor

98.745

47

64379

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 6.100 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Tăut; -; nr.: -; Bihor

30.380.836

48

64380

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Pietroasa;; nr.: -; Bihor

12.839

49.

64381

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung = 1.200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Remetea; -; nr.: -; Bihor

21.203

50.

64382

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 1.200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Pocluşa de Beiuş; -; nr.: -; Bihor

35.283

51

64383

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 6.500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -; Bihor

528.026

52

64384

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 1.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -; Bihor

974.670

53

64385

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.100 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -; Bihor

479.147

54

64386

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 2.700 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Finiş; -; nr.: -; Bihor

1.662.716

55

64387

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 2.300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tărcaia; -; nr.: -; Bihor

1.361.047

56

64388

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 250 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tărcaia; -; nr.: -; Bihor

2.281.980

57

64389

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cusuiuş; -; nr.: -; Bihor

1.320.481

58

64390

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig apărare lung. = 500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr: -; Bihor

364.306

59

64391

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Bihor

368.271

60

64392

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 7.700 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sâmbăta; -; nr.: -; Bihor

2.468.221

61

64393

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 18.700 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Holod; -; nr.: -; Bihor

6.763.498

62

64394

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lung. = 300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Şuncuiuş;; nr.: -; Bihor

172.323

63

64395

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Gheghie; -; nr.: -; Bihor

429.686

64

64396

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lung. = 800 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cacuciu Vechi; -; nr.: -; Bihor

59.227

65

64397

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lung. = 2.400 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Fughiu; -; nr.: -; Bihor

408.960

66

64398

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lung. = 4.100 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -; Bihor

1.069.220

67

64399

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 2.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -; Bihor

226.065

68

64400

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Valea lung = 1.800 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Chiribiş; -; nr.: -; Bihor

1.077.691

69

64402

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.600 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Chiribiş; -; nr.: -; Bihor

54.773

70

64403

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 2.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sălişte; -; nr.: -; Bihor

46.484

71

64404

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig dirijare mal drept Criş lung = 400 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Vadu Crişului; -; nr.: -; Bihor

358.816

72

64405

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 7.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sântimreu; -; nr.: -; Bihor

2.615.907

73

64406

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 2.600 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sâniob; -; nr.: -; Bihor

2.711.267

74

64407

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 7.500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -; Bihor

3.257.834

75

64408

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.400 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -; Bihor

5.218.852

76

64409

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -; Bihor

319.908

77

64410

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Valea lung. = 1.200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -; Bihor

277.036

78

64411

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 1.400 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -; Bihor

541.256

79

64412

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lung. = 7.000 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Balc; -; nr.: -; Bihor

1.121.384

80

64413

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 4.100 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

1.002.096

81

64414

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 5.200 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sâniob; -; nr.: -; Bihor

1.117.528

82

64415

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 1.300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -; Bihor

4.785.411

83

64416

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 7.100 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Almaşu Mare; -; nr.: -; Bihor

472.260

84

64417

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 1.500 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Fânaţe

369.370

85

64418

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Valea lung. = 1.300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; V. Albu

769.008

86

64419

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lung. = 1.300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -; Bihor

1.095.114

87

64420

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig dirijare mal drept 300 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Bratca; -; nr.: -; Bihor

136.195

88

64428

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Criş Alb, lung. = 6.300 m

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Bocsig; -; nr.: -; Arad

8.767.489

89

64462

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

îndiguire şi regularizare lung. = 10.100 m

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

4.213.421

90

64465

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

impermeabilizare dig Criş Negru

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zerind; -; nr.: -; Arad

905.376

91

64469

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Barcău - Bancheta

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

6.302.899

92

64556

8.28.01

Mire şi limnigrafe

3 buc.

Ţara: România; judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -; Salaj

6.691

93

64557

8.28.01

Mire şi limnigrafe

12 buc.

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

38.608

94

64558

8.28.01

Mire şi limnigrafe

11 buc.

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

31.154

95

64561

8.28.01

Mire şi limnigrafe

13 buc. instalaţii

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

37.781

96

64562

8.28.01

Mire şi limnigrafe

5 buc. instalaţii hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

12.265

97

64564

8.28.01

Mire şi limnigrafe

6 buc. instalaţii hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr.: -; Satu Mare

16.034

98

64725

8.03.09

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

CN - prag de fund Criş 10 m 14 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Cărpinet; -; nr.: -; Bihor

19.362

99

64726

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

prag Valea Crăiasa 6 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sudrigiu; -; nr.: -; Bihor

14.902

100

64728

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Nimăieşti

prag Valea 14 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -; Bihor

88.344

101

64729

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Nimăieşti

prag de reţinere Valea 12 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş -; nr.: -; Bihor

9.220

102

64730

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Băiţa

prag de fund = 8 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Bihor

88.344

103

64731

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Băiţa

L_prag de fund = 7 m; L_prism anrocamente = 0,02 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

52.886

104

64732

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V Izbandiş

prag Valea 7 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Şuncuiuş; -; nr.: -; Bihor

23.312

105

64733

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Criş Alb

prag fund Criş Alb 35 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

54.823

106

64734

8.03.09

Regularizări DA Crişuri

regularizare Valea lungime = 23,7 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

2.215.546

107

64735

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Călata

regularizare Valea lungime = 1,2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -; Bihor

610.556

108

64736

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Barcău

regularizare lungime = 2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -; Bihor

428.417

109

64737

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Sighiştel

regularizare lungime = 0,35 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Bihor

82.782

110

64738

8.03.09

Regularizări DA Crişuri

regularizare lungime = 27 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cheşa; -; nr.: -; Bihor

822.706

111

64739

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare lungime = 2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Vaşcău; -; nr.: -; Bihor

368.813

112

64740

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare râu Valea pe lungime = 2,908 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

1.342.453

113

64741

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Topa +afluenţi

regularizare lungime = 10,8 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sâmbăta; -; nr.: -; Bihor

3.047.229

114

64742

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Holod

regularizare lungime = 16,2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Coşdeni; -; nr.: -; Bihor

7.183.330

115

64743

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Holod

regularizare lungime = 6 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sâmbăta; -; nr.: -; Bihor

1.907.470

116

64744

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Băiţa

regularizare lungime = 0,1 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Bihor

335.568

117

64745

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Peţa + afluenţi

regularizare lungime = 7 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Băile Felix; -; nr.: -; Bihor

3.302.584

118

64746

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Gropind

regularizare lungime = 7 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tileagd; -; nr.: -; Bihor

1.678.112

119

64747

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Izbindiş

regularizare lungime = 1,2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Şuncuiuş; -; nr.: -; Bihor

728.263

120

64748

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. C Kosno

regularizare lungime = 191 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Cetariu; -; nr: -; Bihor

1.293.824

121

64749

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Viţeilor

regularizare lungime = 12,4 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sălard; -; nr.: -; Bihor

2.785.041

122

64750

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Sânnicolau

regularizare lungime = 13,5 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânnicolau de Beiuş; -; nr.: -; Bihor

472.538

123

64751

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Egher

regularizare lungime = 7 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -; Bihor

207.137

124

64752

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Fancica

regularizare lungime = 14,681 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -; Bihor

388.787

125

64753

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Almăşel

regularizare 5,5 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Sâniob; -; nr.: -; Bihor

67.826

126

64754

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Tăşad

regularizare 5,5 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Oşorhei; -; nr.: -; Bihor

68.037

127

64755

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Bistra

regularizare 24,7 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Chiribiş; -; nr.: -; Bihor

2.135.188

128

64756

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Tăşad

regularizare 8 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sfârnaş; -; nr.: -; Bihor

125.268

129

64757

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Izvor

regularizare 0,8 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; localitatea Peştiş; -; nr.: -; Bihor

916.524

130

64758

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Călata

regularizare - 9,625 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

6.959.155

131

64759

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Barcău

regularizare - 8 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Balc; -; nr.: -; Bihor

8.125.562

132

64760

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, V. Nouă

regularizare - 6 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Gurbediu; -; nr.: -; DA Crişuri

129.501

133

64761

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Fonău

regularizare - 2 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -; Bihor

997.497

134

64762

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, v. Sumugi

regularizare - 2,5 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Şumugiu; -; nr.: -; Bihor

410.045

135

64763

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, v. Fonău

regularizare - 1 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -; Bihor

84.999

136

64764

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, v. Fonău

regularizare 1 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -; Bihor

285.573

137

64765

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Gepiu

regularizare - 1 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Gepiu; -; nr.: -; Bihor

142.698

138

64766

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare - 6 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

689.615

139

64767

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Teuz

regularizare Teuz 6,81 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

2.215.986

140

64768

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Honea

regularizare Moneasa 0,29 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa; -; nr.: -; Arad

78.494

141

64769

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Caib

regularizare Criş Alb - Ineu 6 km

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -; Arad

1.858.442

142

64770

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Moneasa

regularizare Izoi - Moneasa 0,76 km

Ţara: România; judeţul: Arad; satul Moneasa; -; nr.: -; Arad

318.692

143

64771

8.03.09

Regularizări DA Crişuri, v. Sighişoara

regularizare Valea Sighişoara 0,5 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

638.583

144

64772

8.03.09

Regularizări DA Crişuri

Valea Sighişoara consolidare 0,3 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

684.312

145

64773

8.03.09

Regularizări DA Crişuri

regularizare Hălmăgel 2,9 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Hălmăgel; -; nr.: -; Arad

1.878.173

146

64774

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Criş Alb 5,6 km

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -; Hunedoara

4.531.631

147

64775

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Brad 6,6 km

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -; Hunedoara

577.857

148

64776

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Luncoi 1,8111 km

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -; Hunedoara

164.040

149

64777

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Chisindia 17,2 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Chisindia;; nr.: -; Arad

1.564.880

150

64778

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Hodiş 2,18 km

Ţara: România; judeţul: Arad; satul Hodiş; -; nr.: -; Arad

271.270

151

64779

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Valea Sebiş 1,7 km

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Sebiş; -; nr.: -; DA Crişuri

2.551.612

152

64780

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Megheş 0,11 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

318.079

153

64781

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Sodom Pâncota 4,65 km

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Pâncota; -; nr.: -; Arad

2.151.985

154

64782

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

canal Cermei - Tauţ 22,95 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

3.430.637

155

64783

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

canal Cihos 10,3 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

127.336

156

64784

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri, Valea Morilor

canal Morilor 6,2 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

150.941

157

64785

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

canal Cermei - Tauţ 5,15 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

949.756

158

64786

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

tăiere cot Bârsa Aldeşti 0,625 km

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Bârsa; -; nr.: -; Arad

220.583

159

64787

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

corecturi mal Criş Alb 1,27 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

1.643.400

160

64788

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

reprofilare valea Teuz

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr: -; Arad

3.728.522

161

64789

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

calibrare Criş Negru

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

643.372

162

64790

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

reprofilare valea Teuz amonte

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

823.530

163

64791

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

bucla I amenajare Criş Alb Şicula

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -; Arad

410.487

164

64792

8.03.09

Regularizări Direcţia Apelor Crişuri

bucla II amenajare Criş Alb Şicula

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -; Arad

69.176

165

64813

8.03.09

Consolidări mal Criş

12 lucrări de consolidare

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

1.232.147

166

64814

8.03.09

Consolidare mal stâng Valea Morii (Peştiş)

 

Ţara: România; judeţul: Bihor; localitatea Peştiş; -; nr.: -; Bihor

13.763

167

64815

8.03.09

Consolidare mal stâng, drept Izvor

Lungime = ml; suprafaţa regularizată = mp; codul hidrografic al cursului de apă =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

290.282

168

64816

8.03.09

Lucrări de apărare Sebiş

pereu piatră şi consolidare, L_consolidare = 250 m

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Sebiş; -; nr.: -; Arad

422.727

169

64820

8.03.09

Consolidare mal

râu Dezina 150 m + 100 m

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

166.245

170

64821

8.03.09

Consolidare mal

3 consolidări Criş Alb

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

2.847.043

171

64822

8.03.09

Consolidare mal

2 consolidări Criş

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

157.016

172

64823

8.03.09

Consolidare mal

din piatră 445 m, Bocsig

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Bocsig; -; nr.: -; Arad

308.959

173

64824

8.03.09

Consolidare mal

lung. = 3,4 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

2.962.334

174

64825

8.03.09

Apărare mal

lung. = 3,6 km

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -; Hunedoara

713.487

175

64826

8.03.09

Apărare mal

lung. = 0,2 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

690.284

176

64827

8.03.09

Traversări colmatări, epiu Criş Repede

Criş mal stâng

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

37.359

177

64830

8.03.09

Apărare mal

cădere 1 + 375

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

44.174

178

64831

8.03.09

Apărare mal

Criş Alb - Şicula

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -; Arad

244.731

179

64832

8.03.09

Amenajare torenţi

Sebiş 500 m

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

175.668

180

64833

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

râul Criş 21 lucrări, 1 buc. prism. anrocamente, 2 buc. pereu

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

6.864.078

181

64834

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

râul Valea 9 lucrări

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

420.769

182

64835

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

lucrări de apărare Canal Morilor şi Valea Sighişoara L_canal_Cihosi = 1,2 km; L_dig_Valea Sighişoara = 1,9 km; L_consolidare_mal = 0,28 km

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

9.101.727

183

64836

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

Criş

Ţara: România; judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -;

84.655

184

64840

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Sebiş - 79 m, 2 lucrări

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

143.984

185

64841

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid beton Ineu - 0,8 m

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -; Arad

159.168

186

64842

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Hamangiu 722 m - 2 lucrări, unul din piatră şi altul din beton

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

100.820

187

64843

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Moneasa 205 m, 3 lucrări

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa;; nr.: -; Arad

31.453

188

64844

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Carand

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

75.958

189

65189

8.28.01

Canton Boiu

Suprafaţă teren = 4.318 mp; suprafaţă construită = C1 - canton_vechi = 134 mp, C2 - canton_nou = 95 mp, C3 - magazie = 80 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton_vechi = 134 mp, C2 - canton_nou = 95 mp, C3 - magazie = 80 mp; tip clădire = P; CF = 51962, UAT Ciumeghiu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Boiu; -; nr.: -; Bihor

66.072

190

65191

8.28.01

Canton Ant

Suprafaţă teren = 1.125 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 66 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 66 mp; tip clădire = P; CF=51011, UAT Avram Iancu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ant; -; nr.: -; Bihor

6.725

191

65192

8.28.01

Canton Iermata

Suprafaţă teren = totală = 8.562, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Steren_mal_stâng = 2.479 mp; suprafaţă construită = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2 - magazie = 66 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2 - grajd = 54 mp; suprafaţă desfăşurată = C1_canton_mal_ drept = 99 mp, Sdesf_C2 - magazie = 66 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C2 - grajd = 54 mp; tip clădire = P; CF = 301597, UAT Zerind, CF nr. 301596, UAT Zerind; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagră; nr.: -

98.088

192

65193

8.28.01

Canton Tăut

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF =; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Tăut; -; nr.: -; Bihor

28.624

193

65194

8.28.01

Canton Ginta

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =;CF=; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ginta; -; nr.: -; Bihor

8.568

194

65195

8.28.01

Canton Sobolciu

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF =; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Soboliciu

33.753

195

65197

8.28.01

Canton Petid Cărăsău

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF =; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Petid; -; nr.: -; Bihor

57.159

196

65201

8.28.01

Canton Abrămuţ

Suprafaţă teren = 12.018 mp; suprafaţă construită = S_C1 - clădire_administrativă = 68 mp, S_C2 - magazie = 40 mp, S_C3 - pivniţă = 21 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1 - clădire_administrativă = 68 mp, S_C2 - magazie = 40 mp, S_C3 - pivniţă = 21 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 50317, UAT Abrămuţ

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Abrămuţ; -; nr.: -; Bihor

6.538

197

65202

8.28.01

Canton Cheresig

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF =; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cheresig; -; nr.: -; Bihor

48.014

198

65203

8.28.01

Canton Frunziş

S_teren = 1.159 mp, S_constr_C1 - canton = 88 mp, S_desf_C1 - canton = 88 mp, clădire tip P, CF nr. 301748, UAT Mişca

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca;-; nr.: -; Arad

72.447

199

65207

8.28.01

Staţie hidrometrică Călata

 

Ţara: România; judeţul: Cluj; satul Călata; -; nr.: -; Cluj

4.865

200

65212

8.28.01

Staţie meteorologică Zece Hotare

 

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Zece Hotare; -; nr.: -; Bihor

2.351

201

65216

8.28.01

Canton Horingea

S_teren = 3.036 mp, S_constr_C1 - canton = 163 mp, S_desf_C1 - canton = 163 mp, clădire tip P, CF nr. 51959, UAT Ciumeghiu

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu;-; nr.: -; Bihor

26.898

202

65221

8.28.01

Canton Talpoş

Suprafaţă teren = 3.262 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 131, C2 - grajd = 37 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131, C2 - grajd = 37 mp; tip clădire = P; CF = 51537, UAT Batăr; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Talpoş; -; nr.: -; Talpoş

41.376

203

65222

8.28.01

Canton Tămaşda

Suprafaţă teren = totală = 8.369 mp, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Steren_mal_drept = 5.033 mp; suprafaţă construită = C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, C2 - anexă = 77 mp, C3 - grajd = 109 mp, C1 - canton_mal_drept = 163 mp, C2 - grajd = 61 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, C2 - anexă = 77 mp, C3 - grajd = 109 mp, C1 - canton_mal_drept = 163 mp, C2 - grajd = 61 mp; tip clădire = P; CF = 51013, UAT Avram Iancu, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -;

26.237

204

65223

8.28.01

Canton Şilindia

Suprafaţă teren = 1.717 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 62 mp, C2 - anexă = 85 mp, C3 - anexă = 64 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 62 mp, C2 - anexă = 85 mp, C3 - anexă = 64 mp; tip clădire = P; CF = 301343, UAT Şilindia; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şilindia; satul Şilindia nr. 37

100.330

205

65224

8.28.01

Canton Zărand

Suprafaţă teren = 2.789 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 133 mp, C2 - grajd = 35 mp; suprafaţă desfăşurată C1 - canton = 133 mp, C2 - grajd = 35 mp; tip clădire = P; CF = 301433, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Zărand nr.: -

8.284

206

65225

8.28.01

Canton Pilu

Suprafaţă teren = totală = 11.883 mp, Steren_Pilu_I = 4.095 mp, Steren_Pilu_II = 2.204 mp, Steren_Pilu_III = 5.584 mp; suprafaţă construită = C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, C2 - magazie = 95 mp, C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, C1 - canton_Pilu_III = 151 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, C2 - magazie = 95 mp, C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, C1 - canton_Pilu_III = 151 mp; tip clădire = P;CF = 300989, UAT Pilu, CF nr. 300990, UAT Pilu, CF nr. 301926, UAT Socodor; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -

21.214

207

65226

8.28.01

Canton Ţipari

Suprafaţă teren = totală = 8.247 mp, Steren_Ţipari_I = 3.934 mp, Steren_Ţipari_II = 4.313 mp; suprafaţă construită = C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, C2 - magazie = 78 mp, C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, C2 - magazie = 78 mp, C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp; tip clădire = P; CF = 302697, UAT Sintea Mare, CF nr. 301446, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; - nr.: -

41.929

208

65227

8.28.01

Canton Vărşand

Suprafaţă teren = totală = 7.968 mp, Steren = 1.411 mp, Steren = 2.779 mp, Steren = 3.778 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 133 mp, C1 - canton = 143 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 133 mp, C1 - canton = 143 mp; tip clădire = P; CF = 301003, UAT Pilu, CF nr.: 300988, UAT Pilu, CF nr.: 300987, UAT Pilu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -

14.059

209

65228

8.28.01

Canton Berechiu

Suprafaţă teren = 3.985 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 69 mp, C2 - grajd = 55 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 69 mp, C2 - grajd = 55 mp; tip clădire = P; CF = 301747, UAT Apateu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Apateu; satul Berechiu; nr.: -; Bihor

34.385

210

65229

8.28.01

Canton Seleuş

Suprafaţă teren = 825 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 63 mp, C2 - anexă = 86 mp, C3 - anexă = 65 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 63 mp, C2 - anexă = 86 mp, C3 - anexă = 65 mp; tip clădire = P; CF = 301326, UAT Seleuş; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Seleuş; satul Seleuş; -; nr.: -

114.896

211

65230

8.28.01

Canton Harcai

Suprafaţă teren = 1.508 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 61 mp, C2 - anexă = 73 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 61 mp, C2 - anexă = 73 mp; tip clădire = P; CF = 301432, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr.: -; Arad

82.555

212

65231

8.28.01

Canton Sintea Mare

Suprafaţă teren = 938 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 90 mp, C2 - anexă = 4 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 90 mp, C2 - anexă = 4 mp; tip clădire = P; CF = 302698, UAT Sintea Mare; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: -

54.322

213

65232

8.28.01

Canton Moţiori

Suprafaţă teren = 1.335 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 90 mp, C2 - anexă = 89 mp, C3 - anexă = 31 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 90 mp, C2 - anexă = 89 mp, C3 - anexă = 31 mp; tip clădire = P; CF = 301749, UAT Apateu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -

42.958

214

65233

8.28.01

Canton Mocirla

Suprafaţă teren = 2.300 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 91 mp, C2 - anexă = 93 mp, C3 - anexă = 28 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 91 mp, C2 - anexă = 93 mp, C3 - anexă = 28 mp; tip clădire = P; CF = 302235, UAT Beliu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; satul Vasile Goldiş; nr.: -

67.083

215

65235

8.28.01

Canton Tămand

Suprafaţă teren = 3.678 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 129 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 129 mp; tip clădire = P; CF = 303981, UAT Ineu; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -

10.258

216

65236

8.28.01

Canton Cermei

Suprafaţă teren = 1.296 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 90 mp, C2 - magazie = 92 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 90 mp, C2 - magazie = 92 mp; tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

43.757

217

65237

8.28.01

Canton Mişca

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF =; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: -; Arad

55,202

218

65240

8.28.01

Canton Şicula

Suprafaţă teren = 1.543 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 110 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 110 mp; tip clădire = P; CF = 304310, UAT Şicula; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -; Arad

32.240

219

65241

8.28.01

Canton Cintei

Suprafaţă teren = 4.980 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 131 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 301436, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -; Arad

19.323

220

65242

8.28.01

Canton Socodor

Suprafaţă teren = 3.008 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 105 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 105 mp; tip clădire = P; CF = 302781, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Arad

14.172

221

65243

8.28.01

Canton Hada

Suprafaţă teren = 5.404 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 131 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 302778, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Hada

45.242

222

65244

8.28.01

Canton Becheni

Suprafaţă teren = 4.429 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 91 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 91 mp; tip clădire = P; CF = 302783, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu- Criş; -; nr.: -; Becheni

45.288

223

65245

8.28.01

Canton Rica

Suprafaţă teren = 4.662 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 86 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 86 mp; tip clădire = P; CF = 301993, UAT Socodor; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: -; Rica

43.308

224

65246

8.28.01

Canton Zerindu Mic

Suprafaţă teren = 5.106 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 61 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 61 mp; tip clădire = P; CF = 301750, UAT Mişca; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Arad; satul Zerindu Mic; -; nr.: -; Arad

26.924

225

65391

8.28.01

Racorduri şi branşamente electrice

2 racorduri

Ţara: România; judeţul: Sălaj; comuna Nuşfalău; -; nr.: -; Sălaj

5.993

226

65393

8.03.12

Lucrare de drumuri

 

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Arad

3.207

227

65394

8.03.12

Pod Husasău

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Husasău de Tinca; -; nr.: -; Bihor

148.267

228

65395

8.03.12

Pod Şumugiu

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Şumugiu; -; nr.: -; Bihor

80.036

229

65396

8.03.12

Pod Fonău

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -; Bihor

177.352

230

65397

8.03.12

Pod Sânlazăr

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -; Bihor

4.311.718

231

65398

8.03.12

Pod Ciuleşti

 

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ciuleşti; -; nr.: -; Bihor

1.351.316

232

65399

8.03.12

Pod Cohani

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; CF =

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cohani; -; nr.: -; Bihor

3.534.059

233

65400

8.03.12

Pod Ghida

Suprafaţă = mp; dimensiuni =; scop =; C F=

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ghida; -; nr.: -; Bihor

6.041.063

234

114929

8.28.02

Punte Metalică Varieş

 

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Varieş - INHGA

1.634

235

121013

8.03.09

Consolidări Crişul Pietros

consolidare de mal din gabioane

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Pietroasa;; nr.: -;

4.193.774

236

121014

8.16.07

Diguri Criş Pietros

apărare comuna Pietroasa râu Crişul Negru

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Pietroasa;; nr.: -;

452.507

237

121015

8.28.01

Canton Săud

Suprafaţă teren = 2.121 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 126 mp, C2 - magazie = 68 mp, C3 - şopron = 23 mp, C4 - filigorie = 25 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 378 mp, C2 - magazie = 68 mp, C3 - şopron = 23 mp, C4 - filigorie = 25 mp; tip clădire=P+E+M; CF = 50601, UAT Bunteşti; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Săud; -; nr.: -;

1.553.713

238

121016

8.28.01

Prevenirea inundaţiilor BH Crişuri

Clădire radar

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

1.712.680

239

121018

8.28.01

Prevenirea inundaţiilor în BH Crişuri

staţii hidro automate - fonduri PHARE

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

795.804

240

121019

8.16.07

Dig Derna şi Valea Fâneţelor

lung. = 1,93 km, regularizare Valea Derna şi Valea Fâneţelor la Sărsig

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Sărsig; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

395.329

241

121020

8.03.09

Regularizare Valea Derna şi Valea Fâneţelor

consolidare mal lung = 0,83 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Chişlaz; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

1.361.949

242

121021

8.03.09

Regularizare Valea Derna şi Valea Fâneţelor la Sarsig

lung. regularizare = 7,03 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Chişlaz; -; nr.: -; DA Crişuri

381.689

243

153368

8.03.09

Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Suplacu de Tinca

L_consolidare mal = 350 m; 1 prag de fund; L_reprofilare albie = 475 m; L_parapet = 125 m; L_dig = 1.595 m; L_pereu = 110 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Suplacu de Tinca; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

2.062.198

244

153369

8.03.09

Consolidare de mal Criş Alb în localitatea Buteni

L_protecţie mal = 120 m; L_dig = 40 m

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Buteni; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

426.143

245

153371

8.03.09

Amenajare Valea Bucureşci

L recalibrare albie = 1.517 m; L_consolidare gabioane = 601 m

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Bucureşci; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

527.504

246

153372

8.03.09

Amenajare Valea Luncoi

L_recalibrare albie = 453 m; L_protecţie mal saltea = 453 m

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Luncoiu de Jos; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

546.450

247

153374

8.03.09

Consolidare mal drept amonte pod Cacuci

L_consolidare = 520 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Auşeu; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

1.752.895

248

153375

8.03.09

Consolidare de maluri râu Criş Negru la Rieni

L_consolidare mal drept = 177 m

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Rieni; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

283.555

249

153376

8.03.09

Consolidare de mal Valea Crişului-Băiţa la Nucet

L_subzidiri = 105 m; L_zid_sprijin = 22 m; 3 buc. praguri de fund

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Nucet; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

107.879

250

153377

8.03.09

Amenajare Criş Negru la incinta Tăut

L_dig_apărare = 3,161 km; L_recalibrare_albie = 0,53 km; L consolidare mal = 1,295 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Tăut; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

9.754.375

251

153378

8.16.07

Amenajare Criş Negru la incinta Tinca

L_dig_apărare = 2,003 km; L_recalibrare_albie = 1,14 km

Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tinca; -; nr.: -; Direcţia Apelor Crişuri

3.847.698

252

155407

8.03.09

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în BH Crişul Repede Oradea

Crişul Repede; L_Regularizare = 14,4 km; Nr. MF_teren = 63751

Tara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -; BH

2.940.227

253

155408

8.03.09

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în BH Crişul Repede Oradea

Crişul Repede; L_Consolidare = 6,63 km; L_zid parapet = 0,232 km; 3 bucăţi subtraversări; Nr. MF_teren = 6375

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -; BH Crişuri

10.096.792

254

155409

8.03.09

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţii naturale produse în BH Crişul Negru, Sector Vaşcău-Beiuş, judeţul Bihor

L_regularizare Albie = 15 km; Crişul Negru; Nr. MF_teren = 63751

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Ştei; -; nr.: -; localitatea Rieni-Ştei-Luns

5.468.402

255

155410

8.03.09

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţii naturale produse în BH Crişul Negru, sector Vaşcău-Beiuş, judeţul Bihor

Parapet din beton; Crişul Negru; Lung = 0,820 km; Nr. MF_teren = 63751

Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Vaşcău; -; nr.: -; BH Crişuri

785.762

256

155411

8.03.09

Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţii naturale produse în BH Crişul Negru, sector Vaşcău, judeţul Bihor

Lung. Consolidare de mal = 8,577 km; Crişul Negru; Nr. MF_teren = 63751

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş -; nr.: -; +Vaşcău BH Crişuri

9.836.566

257

155412

8.03.09

Amenajare Valea Groseni

Valea Groseni; 11 praguri de fund; L_Zid de sprijin = 463 m; Nr. MF_teren = 63751

Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş;; nr.: -; + Vaşcău BH Crişuri

3.083.361

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 30 mai 2016