ORDIN nr. 856 din 2 decembrie 2013 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L.
Având în vedere că Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L. a încălcat prevederile art. 11, 28 şi 29 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată,
în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38, ale art. 39 lit. a) şi b) şi ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată, precum şi ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională,
ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.
Art. 1
Se dispune retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, producător TAYX LTD Hong-Kong Office, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L., cu sediul în localitatea Ploieşti, str. Colonia Teleajen nr. 1, bl. 241F, sc. B, ap. 36, judeţul Prahova, cod fiscal/cod unic de înregistrare nr. 29352455, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J29/1697/2011.
Art. 2
În vederea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin se notifică Societatea EMAGO CREATIVE - S.R.L.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 776 din data de 12 decembrie 2013