DECIZIE nr. 65 din 10 februarie 2015 privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anca-Laura Ionescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 11 februarie 2015