În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 392/2016 privind instituirea bursei anuale "Ierunca-Lovinescu", în favoarea studenţilor români în Franţa, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe şi ministrul culturii emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Culturii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 607 din data de 9 august 2016