HOTĂRÂRE nr. 668 din 19 august 2015 privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Vâlcelele, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Vâlcelele, judeţul Buzău
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr, 1, stema comunei Vâlcelele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp argintiu, se află o lubeniţă verde.
În stânga, în câmp albastru, se află un cap de bovină de argint, văzut din semiprofil spre dreapta.
În vârful scutului, în câmp roşu, se află un mănunchi format din trei spice de grâu de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Lubeniţă face referire la ocupaţia tradiţională a locuitorilor şi totodată la Sărbătoarea tradiţională a pepenilor.
Capul de bovină şi mănunchiul de spice evocă ocupaţiile principale ale locuitorilor creşterea animalelor şi agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015