HOTĂRÂRE nr. 943 din 19 septembrie 2012 privind aprobarea stemei comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, stema comunei Lechinţa se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu, se află 7 spice de grâu de argint, dispuse în evantai.
În partea stângă, în câmp albastru, se află o vacă de argint, orientată spre dreapta
În vârful scutului, în câmp de argint, se află un ciorchine de strugure.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu fac referire la cele 7 sate componente ale localităţii.
Vaca reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, zootehnia.
Strugurele simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 693 din data de 9 octombrie 2012