În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) şi art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 59 din Statutul Camerei Naţionale*, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din 22 aprilie 2015,
_____
* Statutul Camerei Naţionale, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din 22 aprilie 2015, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României adoptă prezenta decizie.
Art. 1
Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României a aprobat cu unanimitate de voturi, conform art. 28 pct. 11 din Statutul Camerei Naţionale, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din 22 aprilie 2015, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Se abrogă Decizia Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României nr. 7/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2016.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,

Mihai Daraban

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 265 din data de 7 aprilie 2016