ORDIN nr. 2492 din 19 iunie 2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. CV 1.324/2012,
având în vedere prevederile art. 3-5 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă membrii titulari şi membrii supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide, conform anexei nr. 1.
Art. 2
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Membrii Comisiei naţionale pentru produse biocide şi Institutul Naţional de Sănătate Publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodării apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

ANEXA nr. 1: MEMBRII Comisiei naţionale pentru produse biocide
(1)Membrii titulari ai Comisiei naţionale pentru produse biocide
1.Cilinca Gabriela, dr. chimist, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, preşedinte
2.Petroaica Brânduşa, director, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, vicepreşedinte
3.Dr. Rusu Liviu, director, Direcţia de trasabilitate şi siguranţa alimentelor de origine non animală, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, vicepreşedinte
4.Drăguşanu Mihaela, chimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, secretar
5.Drăgoiu Mihaela Simona, dr. chimist, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru
6.Tănase Irina, biochimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru
7.Dr. Nicolae Odette, medic primar epidemiolog, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii, membru
8.Cîrlan Cristiana, consilier, Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică, Ministerul Sănătăţii, membru
9.Pârvu Elena, consilier, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, membru
10.Mihalcea Udrea Mariana, şef serviciu, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri, substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, membru
11.Ionescu Cristina Teodora, consilier, Direcţia de coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA, farmacovigilenţă şi nutriţie animală, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, membru
(2)Membrii supleanţi ai Comisiei naţionale pentru produse biocide
1.Pribu Mihaela, chimist principal, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii
2.Gabor Camelia, consilier, Serviciul chimicale, Direcţia deşeuri şi substanţe chimice periculoase, sol şi subsol, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
3.Amza Daniela, consilier, Direcţia de trasabilitate şi siguranţă a alimentelor de origine non animală, sistemul rapid de alertă, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587 din data de 17 august 2012