DECRET nr. 601 din 21 iunie 2013 pentru promulgarea Legii privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 5 iulie 2013