HOTĂRÂRE nr. 62 din 4 februarie 2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării.
Art. 3
După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor prevăzute la art. 1 şi 2, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, care se trece din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării

Adresa bunului imobil

Persoana juridică ce administrează imobilul

Nr. inventar centralizat al Ministerului Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Valoarea de inventar

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, judeţul Braşov, "Vila Carpaţi"

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia CUI 2351555

20377
parţial

8.29.02

12,08

Construcţie anexă (Popicărie) din incinta "Vilei Carpaţi", suprafaţă construită la sol de cca 245,70 mp (lungime cca 31,10 m/lăţime cca 7,90 m)

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, care se trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării

Adresa la care se află bunurile mobile

Persoana juridică ce administrează bunurile mobile

Nr. inventar centralizat al Ministerului Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Valoarea de inventar
- lei -

Caracteristicile tehnice ale bunurilor mobile care se transmit

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Nou Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21950
parţial

8.30_

1.200

- scaun lemn paltin
(110 x 52 x 49 cm) - 6 buc.

21812

8.30_

6.000

- covor persan Tukmen (lână fir înnodat) 620 x 275 cm

21813

8.30_

5.000

- covor tip persan (420 x 250 cm)

21814

8.30_

5.000

- covor tip persan
(390 x 310 cm)

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, care trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării

Adresa la care se află bunurile mobile

Persoana juridică ce administrează bunurile mobile

Nr. inventar centralizat al Ministerului Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Valoarea
- lei -

Caracteristicile tehnice ale bunurilor mobile care se transmit

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21690

8.30_

300.00

Taburet grădină faianţă Japonia (Satzuma) h = 48,5 cm, D = 28 cm. Piesa are formă de butoiaş, este fără fund, are două orificii laterale şi pe blat. Pe fond crem, decorul este abundent, cu personaje îmbrăcate în haine specifice (Extremul Orient), păsări şi motive geometrice. Coloritul este divers, în alb, galben, roşu, cărămiziu şi albastru. Este aşezat pe un soclu din lemn circular cu 4 picioare. 1 bucată.

Adresa la care se află bunurile mobile

Persoana juridică ce administrează bunurile mobile

Nr. inventar centralizat al Ministerului Finanţelor Publice

Cod/ nr. inventar

Valoarea de inventar
- lei -

Caracteristicile tehnice ale bunurilor mobile care se transmit

1

2

3

4

5

6

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi + Corp Nou

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21693

8.30_

120,00

Farfurie decorativă faianţă China h = 3,5 cm, D = 21 cm. Are forma circulară uşor adâncită, margine ondulată, decor toată suprafaţa sub glazură. Într-un medalion central şi 4 medalioane dispuse în jurul acestuia sunt flori. Coloritul cărămiziu, gri, verde, cobalt. Pe fund - marcaj simbol ideograme. 1 bucată.

21696

8.30_

200,00

Vas decorativ ceramică ROBBIA, emailată, h = 15 cm, deschidere = 18,5 cm. Piesa se sprijină pe 3 picioare cu aspect de labă. Corpul are un chenar dispus circular, decorat pe fond albastru cu frunze stilizate cafeniu-auriu, brodat cu decor în relief în aceleaşi nuanţe. Are 3 anse curbate, în dreptul cărora, pe corpul vasului, sunt capete de lei în cafeniu-auriu. Vasul este decorat în interior cu elemente vegetale stilizate şi geometrice în aceleaşi culori la exterior. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Paloşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21797

8.30_

1.800,00

Covor tip persan, 344 x 254 cm; începând de la margine covorul are un chenar roşu de 2 cm cu o dungă crem de 0,5 cm, are un chenar cu model bej pe fond bleumarin de 4 cm, o dungă bej, una roşie, cu alt chenar de 3,5 cm, pe fond bej cu model în albastru şi roşu, urmează un chenar de 22,5 cm, cu model predominant în bej şi albastru pe fond roşu, se repetă cele 2 chenare pe fond bej şi bleumarin, după care se desfăşoară suprafaţa propriu-zisă a covorului pe fond bej cu model în cărămiziu şi bleumarin, cu un medalion oval de 66 x 52 cm, central, pe fond cărămiziu.

21798

8.30_

350,00

Carpetă tip persan, 195 x 95 cm; de la margine, o succesiune de chenare astfel: un chenar de 4 cm crem, cu cărămiziu urmează unul tot de 4 cm negru cu crem, un altul de 13 cm crem, cu motive geometrice, apoi un chenar de 4 cm negru cu motive crem, urmează 4 romburi cu crem, muştar, alb şi bleu pe fond roz. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21801

8.30_

2.500,00

Covor tip persan (?) manual Smirna 420 x 340 cm; de la margine, o succesiune de chenare, astfel, un chenar roz de 5 cm, urmat de unul de 3 cm, pe fond roşu cu motive geometrice crem, delimitat de 2 dungi muştar, urmează un chenar de 7 cm pe fond crem cu motive geometrice în cărămiziu, muştar, bleu, ultimul chenar fiind bleu cu motive roz. Suprafaţa propriu-zisă a covorului este predominată de culoarea roz, pe care sunt diferite motive geometrice în muştar, cărămiziu, bleu, verde şi crem. 1 bucată.

21806

8.30_

2.800,00

Covor tip persan Afgan, 306 x 206 cm; de la margine se succed 5 chenare de 2 şi 5 cm cu motive geometrice şi florale pe fond bleumarin şi grena, urmează un grupaj de figuri geometrice (octogonale) care acoperă toată suprafaţa covorului în grena, bleumarin, cărămiziu (3 coloane x 7 rânduri). 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21807

8.30_

700,00

Covor tip persan, 180 x 130 cm; de la margine, o succesiune de chenare, cel mai lat de 12 cm cu motive florale şi geometrice pe fond grena şi bleumarin, urmează pe toată suprafaţa covorului 3 coloane şi 5 rânduri de figuri geometrice identice, conturate cu alb şi constituite la rândul lor din figuri geometrice mai mici în albastru, maro, cărămiziu şi roşu. 1 bucată.

21808

8.30_

4.000,00

Covor tip persan, 340 x 250 cm. După o succesiune de 8 chenare cu motive geometrice, cel mai mare chenar fiind de 18 cm cu motive geometrice (romburi), urmează pe toată suprafaţa covorului romburi mici grena, cărămiziu şi bleumarin, cu motive geometrice. 1 bucată.

21809

8.30_

1.800,00

Covor lână fir înnodat Buhara, 165 x 110 cm. După o succesiune de chenare înguste, pe suprafaţa covorului sunt 3 rânduri de câte 8 medalioane octogonale în cărămiziu, alb, roşu şi bleumarin. Culoarea predominantă este grena.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21818

8.30_

1.000,00

Covor tip persan mecanic, 440 x 325 cm; pe margine are 7 chenare; cel mai lat este de 21 cm, încadrat de o parte şi de alta de 3 chenare identice cu motive geometrice şi florale stilizate; central are un romb decorat cu motive florale stilizate în cărămiziu, în continuare, pe fond bleumarin, acesta este încadrat de un desen dens cu motive geometrice şi florale stilizate, iar în cele 4 colţuri care se unesc cu chenarul se repetă motivul şi culorile din rombul central. 1 bucată.

21819

8.30_

2.000,00

Covor tip persan, 400 x 600 cm; pe margini covorul are un chenar de 18 cm pe fond bleumarin cu motive geometrice şi florale, încadrat cu o succesiune de 5 chenare înguste, ale căror decor şi dispunere sunt identice, pe fond bej, cu diferite motive geometrice de forma unor sfere turtite, intercalate cu romburi pe fond bej, cărămiziu cu bleumarin. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia

CUI 2351555

21820

8.30_

2.500,00

Covor tip persan, 160 x 300 cm; la margine este un decor lat de 10 cm, decor pe fond crem cu bleumarin mărginit de o parte şi de alta de o succesiune de 3 chenare înguste cu dispunere şi decor identic; central, pe fond grena, este un decor mărunt stilizat în bleumarin, alb şi negru. 1 bucată.

21821

8.30_

2.000,00

Covor tip persan, 290 x 150 cm. Pe margine este un chenar de 16 cm cu fond crem şi decor stilizat în negru, verde, roz încadrat de alte două chenare identice cu motive geometrice pe fond brun. Restul suprafeţei prezintă, pe fond roşu cărămiziu, un decor geometric şi floral în galben, albastru, brun. 1 bucată.

21822

 

3.000,00

Covor tip persan, 300 x 175 cm, cu chenar de 17 cm pe fond cărămiziu cu motive florale în gri şi verde, este mărginit de două chenare identice înguste şi ele cu motive florale pe fond crem. Restul suprafeţei prezintă pe fond brun mai mulţi copaci în care şi printre care sunt păsări exotice (păuni, berze etc.). Coloritul decorului este vernil, gri, bleu, albastru, bej, roşu. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21824

8.30_

1.800,00

Covor tip persan, 600 x 215 cm. De la margine, o succesiune de 15 chenare, cele mai late având 7 şi 8 cm, în grena şi crem cu motive florale şi geometrice stilizate, pe fond bleumarin, roşu, muştar, urmează un joc de romburi, între care se remarcă 3 mai mari dispuse pe lungime (2 roşii şi unul crem). 1 bucată.

21825

8.30_

300,00

Covor tip persan Smirna, 625 x 615 cm; la margini, un joc de motive geometrice bleumarin cu grena, lăţime de 10 cm, urmat de un chenar lat de 4 cm, având pătrate kaki şi maro, şi de un altul de 12 cm pe bej cu motive florale stilizate divers colorate. Pe restul suprafeţei sunt redate desene mari, romburi şi pătrate multicolore pe fond bleumarin. (Stare de conservare mediocră, rupt, tocit, porţiuni lipsă) - 1 bucată.

21826

8.30_

91,68

Covor tip persan, 712 x 642 cm, decorul pe fond vernil dominat de desene mari în grena şi crem. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21827

8.30_

1.200,00

Covor tip persan, 195 x 140 cm, cu un chenar de 12 cm roz cu motive vegetale şi geometrice, este mărginit de 2 chenare identice pe albastru cu decor vegetal. Pe restul suprafeţei pe fond albastru este un decor cu motive vegetale frunze de stejar în roz, bleu, crem. 1 bucată.

21828

8.30_

2.000,00

Covor tip persan, mătase, fond galben, 190 x 130 cm, are chenar cu lăţimea de 12 cm pe bleumarin cu motive florale şi păsări divers colorate, este încadrat de 2 chenare înguste pe fond auriu cu motive geometrice şi florale, urmează pe fond galben o abundenţă de motive florale vegetale şi păsări de dimensiuni mici în bleumarin, roşu, roz, vernil. 1 bucată.

21829

8.30_

50,68

Covor tip persan China, 340 x 250 cm, decorul pe fond verde şi reprezintă motive florale, care nu sunt abundente, şi cu un chenar crem. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Vechi

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21830

 

2.000,00

Covor tip persan, 375 x 295 cm, cu un chenar de 17 cm, pe fond bleumarin, cu motive florale stilizate, este mărginit de o parte şi de alta de o succesiune de 4 chenare mici cu motive vegetale pe fond roz şi crem. Pe fond roz, pe toata suprafaţa se desfăşoară desene cu crem, gri şi alte culori. (Tocit până la urzeală, franjurii lipsesc.) 1 bucată.

21831

8.30_

3 000,00

Covor tip Afgan, 257 x 350 cm, are un chenar de 10 cm, este mărginit de 2 chenare înguste identice, toate având pe un fond bleumarin cu grena motive geometrice şi florale. Urmează pe un fond grena 4 rânduri ori 8 coloane octogoane cu motive geometrice stilizate. 1 bucată.

21832

8,30_

2,500,00

Covor tip persan, 420 x 228 cm, pe fond grena, cu un chenar lat de 16 cm, încadrat de 2 chenare identice care constituie marginea covorului; urmează pe fond bleumarin motive florale stilizate în roşu şi 3 octogoane mici de 25 x 25 cm, cu chenar bej şi colorit în bleumarin şi roşu. 1 bucată.

Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2 Foişor Corp Nou

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia
CUI 2351555

21846

8.30_

100,00

Farfurie decorativă porţelan pictat cu aur şi scene "Reconcilierea", D - 9,5 cm, marca Altwein. 1 bucată.

21851

8.30_

450,00

Vas decorativ porţelan glazurat "Saint de Boeuf" Extremul Orient, h = 51 cm; D (gura) = 9 cm. 1 bucată.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 102 din data de 9 februarie 2015