Parlamentul României adoptă prezenta lege
Art. 1
Art. 2
Cu ocazia semnării, România declară că, având în vedere prevederile art. 15 din Constituţia României, republicată, acesteia nu i se va aplica prevederea "şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014" din art. 11 al Acordului de garanţie. Obligaţiile României cu privire la Acordul de garanţie vor avea efect doar cu privire la împrumuturile, aşa cum sunt definite în Acordul de garanţie, acordate după semnarea Acordului de garanţie.
Art. 3
Art. 4
Cu ocazia semnării, România declară că, având în vedere prevederile art. 15 din Constituţia României, republicată, acesteia nu i se va aplica prevederea "şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014" din art. 11 al Acordului de gestionare arierate. Obligaţiile României cu privire la Acordul de gestionare arierate vor avea efect doar cu privire la împrumuturile, aşa cum sunt definite în Acordul de gestionare arierate, acordate după semnarea Acordului de gestionare arierate.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 20 iulie 2016