ORDIN nr. 1423 din 6 iunie 2016 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 26 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 274/2016 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă modalitatea de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

ANEXĂ: MODALITATEA DE DESFĂŞURARE a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2016

Nr. crt.

MODULE

Durată (zile/ore)

Perioade de desfăşurare

(3 zile/6 ore)

Grupa 1

Grupa 2

1.

Comunicare şi imagine publică

18

6.07-8.07.2016

13.07-15.07.2016

2.

Managementul resurselor umane în administraţia publică

18

20.07-22.07.2016

27 07-29.07.2016

3.

Management financiar şi bugetar

18

3.08-5.08,2016

10.08-12.08.2016

4.

Administraţia publică în contextul integrării în Uniunea Europeană

18

17.08-19.08.2016

24.08-26,08,2016

5.

Management strategic şi politici publice

18

31.08-2.09.2016

7.09-9.09.2016

6.

Management public şi abilităţi manageriale

18

14.09-16.09.2016

21.09-23.09.2016

7.

Management de proiect şi fonduri structurale

18

28.09-30.09.2016

5.10-7.10.2016

8.

Administraţie publică modernă şi eficientă

18

12.10-14.10.2016

19.10-21.10 2016

9.

Total ore program (24 de zile)

144

 

10.

Evaluarea finală

 

8.11-10.11.2016

11.

Restanţe

 

17.11.2016

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 7 iunie 2016