ORDIN nr. 520 din 11 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 2.506 din 24 martie 2016,
ţinând cont de prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile:
- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 24 aprilie 2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Numărul curent 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"72. Asociaţia pescarilor profesionişti «Braţul Borcea», localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa - PD/CPV."
2.După numărul curent 76 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 77, 78 şi 79, cu următorul cuprins:
"77. S.C. Nikis Fish Distribution - S.R.L., localitatea Brebeni, judeţul Olt - CPV,
78. S.C. Euro Farm Invest-S.R.L., localitatea Sinoe, judeţul Constanţa - CPV.
79. S.C. Perla Deltei - S.R.L., localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea - PD/CPV."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016