HOTĂRÂRE nr. 17 din 19 ianuarie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Imobilul situat în comuna Tisău, judeţul Buzău, Poiana Pinului, transmis în administrarea Curţii de Conturi prin Hotărârea Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi, se utilizează de către Curtea de Conturi pentru funcţionarea Centrului de pregătire profesională.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 26 aprilie 1994, se completează după cum urmează:
1.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
Imobilul prevăzut la art. 1 are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
2.După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:
"Art. 3
Curtea de Conturi a României, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera înregistrarea corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unei noi poziţii având un număr distinct atribuit de Ministerul Finanţelor Publice (Nr. M.F.P.), la care să se regăsească imobilul din comuna Tisău, judeţul Buzău."
3.După articolul 3 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Preşedintele Curţii de Conturi,

Vasile Cosmin Nicula

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în comuna Tisău, Poiana Pinului, judeţul Buzău, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 163/1994)

Codul de clasificaţie şi nr. MFP

Administratorul imobilului

(CUI şi denumire)

Denumirea imobilului

Adresa

Vecini

Caracteristici tehnice ale imobilului

Valoarea de înregistrare din contabilitate în prezent

(lei)

-

4265922 - Curtea de Conturi a României

Centru de perfecţionare (construcţii şi teren)

Comuna Tisău, Poiana Pinului, judeţul Buzău

Persoane fizice

Drum judeţean

Regim de înălţime: S+P+1E+M

C1 - centru de perfecţionare

Suprafaţa construită - 398 mp

C2 - Anexă

Suprafaţa construită - 78 mp

C3 - Magazie lemne

Suprafaţa construită - 40 mp

C4 - foişor

Suprafaţa construită - 16 mp

Suprafaţa totală teren - 12.819 mp

CF - 21548

2.245.700

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 65 din data de 28 ianuarie 2016