DECRET nr. 516 din 19 mai 2016 pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 392 din data de 23 mai 2016