ORDIN nr. A/623 din 23 aprilie 2013 pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.087 (2013) şi nr. 2.094 (2013) privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană
În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
(1)Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite:
a)Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.087 (2013), prevăzută în anexa nr. 1 privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană;
b)Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2.094 (2013), prevăzută în anexa nr. 2 privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană.
(2)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 30 mai 2013