HOTĂRÂRE nr. 10 din 11 martie 2014 privind vacantarea unui mandat de deputat
Având în vedere demisia, începând cu data de 10 martie 2014, din calitatea de deputat a domnului Vasile Bleotu, ales în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 4 şi că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 10 martie 2014,
în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Vasile Bleotu începând cu data de 10 martie 2014 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 4.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014