Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b), e) şi f), ale art. 53 alin. (1) şi ale art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Memorandumul de înţelegere semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană în data de 13 martie 2012, prin care a fost aprobat calendarul de eliminare treptată a tarifelor reglementate de energie electrică la consumatorii finali,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Producătorii de energie electrică, furnizorii, furnizorii de ultimă instanţă şi Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare îh Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 30 iulie 2014