ORDIN nr. 2001 din 17 decembrie 2015 privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.548/DGSC/14.12.2015 al Direcţiei generale schimbări climatice,
ţinând cont de dispoziţiile Deciziei 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2014 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu cele ale Deciziei 2013/448/UE a Comisiei din 5 septembrie 2013 privind măsurile naţionale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,
în baza prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 811/2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2015 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Lista care conţine numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în anul 2015 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar, aprobată de Comisia Europeană, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi se publică pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Iulian Jugan,

secretar de stat

ANEXĂ: Lista cu numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în anul 2015 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar

Nr. crt.

Denumirea operatorului

Denumirea instalaţiei

Total alocare

0

1

2

3

1

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L.

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru SfBfU

21144

2

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI -S.R.L.

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru GURA OCNIŢEI

15906

3

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI -S.R.L.

Societatea WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru TRITENII DE JOS

19079

4

Societatea PREFAB CONSTRUCT - S.R.L.

Societatea PREFAB CONSTRUCT - S.R.L.

991

5

Societatea ERDEMIR ROMÂNIA-S.R.L.

Societatea ERDEMIR ROMĂNIA- S.R.L.

13120

6

Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A.

Societatea AGRANA ROMÂNIA- SA - Sucursala BUZĂU

22874

7

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA-S.A.

ELECTROCENTRALE DEVA

47200

8

Societatea LAMINORUL - S.A. BRĂILA

Societatea LAMINORUL -SA BRĂILA

250

9

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - S.A.

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - SA

7839

10

Societatea MONSANTO ROMAN IA-S.R.L.

Societatea MONSANTO ROMANIA- S.R.L.

2170

11

Societatea DUCTIL STEEL - S.A. BUZĂU

Societatea DUCTIL STEEL - SA. BUZĂU

24345

12

Societatea DUCTIL STEEL - SA Buzău

Societatea DUCTIL STEEL-S.A. - Punct de lucru OŢELU ROŞU

0

13

THERMOENERGY GROUP - SA. Bacău (fostă Societatea CET - SA. Bacău)

EU-ETS nr. 2 (fostă Societatea CET-S.A. Bacău - EU-ETS nr. 2)

9094

14

Societatea HOEGANAES CORPORATION EUROPE -SA

Societatea HOEGANAES CORPORATION EUROPE -S.A.

5732

15

Societatea UPETROM - 1 MAI - S.A.

Societatea UPETROM - 1 MAI - S.A.

2081

16

Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A.

Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) -S.A - Punct de lucru MEDGIDIA

694009

17

Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA) - S.A.

Societatea LAFARGE CIMENT (ROMANIA)- SA - Punct de lucru HOGHIZ

671223

18

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - -SA - Fabrica de ciment FIENI

613809

19

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - -S.A.- Fabrica de ciment TAŞCA

968531

20

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

Societatea CARPATCEMENT HOLDING - -SA - Fabrica de ciment CHIŞCĂDAGA

510801

21

Societatea SANEX - S.A.

Societatea SANEX - S.A.

26153

22

Societatea BEPCO - S.R.L.

Societatea BEPCO - S.R.L

15334

23

TEREOS ROMANIA - S.A. (fostă Societatea ZAHĂRUL LUDUŞ - S.A.)

TEREOS ROMANIA - S.A, (fostă Societatea ZAHĂRUL LUDUŞ -S.A.)

10308

24

Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAŞOV

Societatea CARMEUSE HOLDING S.R.L. BRAŞOV - Punct de lucru CHIŞCĂDAGA

88896

25

Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A.

Societatea AGRANA ROMÂNIA - S.A. - Sucursala ROMAN

28691

26

Societatea ECOGEN ENERGY - S.A.

Societatea ECOGEN ENERGY - S.A.

42432

27

Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAŞOV

Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAŞOV - Punct de lucru VALEA MARE PRAVĂŢ

172853

28

Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAŞOV

Societatea CARMEUSE HOLDING - S.R.L. BRAŞOV - Punct de lucru FIENI

147924

29

Societatea DALKIATERMO PRAHOVA-S.R.L

Societatea DALKIA TERMO PRAHOVA - Punct de lucru Brazi

S.R.L.-

110023

30

Societatea OŢELINOX - S.A.

Societatea OŢELINOX - S.A.

22037

31

Societatea HOLCIM (ROMANIA) - S.A.

Societatea HOLCIM (ROMÂNIA) - CIMENT CÂMPULUNG

982609

32

Societatea HOLCIM (ROMANIA) - S.A.

Societatea HOLCIM (ROMANIA) - CIMENT ALEŞD

885628

33

Societatea MICHELIN ROMÂNIA-SA

Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. - Punct de Lucru ANVELOPE FLOREŞTI

15144

34

Societatea SIMCOR VAR - SA

Societatea SIMCOR VAR - S.A. - Punct de lucru TÂRGU JIU

84454

35

Societatea TERMO CALOR CONFORT - SA

Societatea TERMO CALOR CONFORT - SA. - CET Găvana

18754

36

Societatea YARNEA-S.R.L.

Societatea YARNEA - S.R.L. - Centrala Termică

3705

37

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ- NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ- NAPOCA-Centrala Termică de Zonă

0

38

Societatea TERMICA- SA VASLUI

Societatea TERMICA-SA VASLUI

0

39

Societatea SERVICII COMUNALE - S.A.

Societatea SERVICII COMUNALE-SA RĂDĂUŢI- Centrala Termică (de cogenerare)

8598

40

Societatea UCM REŞIŢA-SA

Societatea UCM REŞIŢA - SA - Punct de lucru ABC

749

41

Societatea UCM REŞIŢA-SA

Societatea UCM REŞIŢA - SA - Punct de lucru CĂLNICEL

1335

42

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA-SA

Sucursala Electrocentrale PAROŞENI

46612

43

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - SA

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - SA -Secţia TITAN

0

44

Societatea CET GRIVITA- S.R.L.

Societatea CET GRIVITA-S.R.L.

31057

45

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI - RADET Bucureşti - CTZ "Casa Presei"

RADET Bucureşti - CTZ "Casa Presei"

30933

46

Societatea MODERN CALOR - S A BOTOŞANI

Societatea MODERN CALOR - S.A. BOTOŞANI

45139

47

REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂTI NUCLEARE

RAAN - Sucursala ROMAG TERMO

330698

48

Societatea VEST ENERGO - S.A.

Societatea VEST ENERGO - S.A.

27027

49

Societatea ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A.

Societatea ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A.

100660

50

Societatea GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A. (fostă UT GIURGIU)

Societatea GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A. (fostă UT GIURGIU)

31948

51

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM - S.A. TIMIŞOARA

CT TIMIŞOARA CENTRU

25021

52

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A.

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI

32542

53

OMV PETROM - S.A.

PETROBRAZI

496668

54

OMV PETROM - S A.

Punct de lucru ARPECHIM

0

55

Societatea PETROTEL-LUKOIL - S.A.

Societatea PETROTEL-LUKOIL - S.A.

410104

56

Societatea RAFO - S.A.

Societatea RAFO - S.A.

0

57

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A.

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - PETROMIDIA (actuala Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru PETROMIDIA Uzina Rafinărie)

762760

58

Societatea RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNA - S.A.

Societatea RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A.

0

59

Societatea PETROCART - S.A.

Societatea PETROCART - S.A.

5178

60

Societatea COMCEH - S.A.

Societatea COMCEH - S A.

10399

61

Societatea CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI - SA. ARAD

Societatea CET HIDROCARBURI - S.A. Arad

16567

62

Societatea CET ARAD - S.A.

Societatea CET ARAD - S.A. - CET Lignit

124263

63

Societatea ENERGOTERM - S.A TULCEA

Societatea ENERGOTERM - S.A. TULCEA- CAF nr. 1

12451

64

Societatea CHIMCOMPLEX - S.A. BORZEŞTI

Societatea CHIMCOMPLEX - S.A BORZEŞTI

28751

65

Societatea ENERGY COGENERATION GROUP - S.R.L.

Societatea ENERGY COGENERATION GROUP - S.R.L

16247

66

Societatea DALKIA TERMO IAŞI - SA

CET IAŞI I

34450

67

Societatea DALKIA TERMO IAŞI - SA

CET IAŞI II

58136

68

OMV PETROM -S.A.

OMV PETROM - S.A. - Secţia Terminal Midia

13092

69

OMV PETROM -SA

OMV PETROM - S.A. - Staţia Compresoare 10 GK Bărbăteşti

12227

70

OMV PETROM -SA

OMV PETROM - S.A. - Staţia Compresoare 10 GK Bustuchin

31698

71

OMV PETROM -SA

OMV PETROM - S.A. - Centrala IPROM - Staţii Compresoare Ţicleni

20952

72

OMV PETROM -S.A.

OMV PETROM - SA - Deetanizare Turburea

11370

73

OMV PETROM -S.A.

OMV PETROM - S.A. - Centrala Termică Dezbenzinare Călacea

10574

74

OMV PETROM - S.A.

OMV PETROM - S.A. - Staţie Compresoare Bulbuceni Solar-Turbines

33992

75

Societatea CILDRO SERVICE - S.R.L.

Societatea CILDRO SERVICE - S.R.L.

21866

76

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI - Sucursala Buzău

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI - Sucursala BUZĂU

5779

77

Societatea EUROPEAN FOOD - S.A.

Societatea EUROPEAN FOOD - SA

3859

78

Societatea FLOAREA INTERNATIONAL S.R.L. (fostă S.C. ULTEX - S.A.)

Societatea ULTEX - S.A. ŢĂNDĂREI

10211

79

Societatea TERMICA- S.A. TĂRGOVIŞTE

Societatea TERMICA-S.A. TĂRGOVIŞTE

0

80

Societatea RULMENŢI - SA BÂRLAD

Societatea RULMENŢI - SA BĂRLAD

10665

81

Societatea MONDIAL -SA LUGOJ

Societatea MONDIAL - SA LUGOJ

21389

82

Societatea EXPUR - S.A.

Societatea EXPUR - S.A. URZICENI

0

83

Societatea EXPUR - S.A.

Societatea EXPUR - S.A. URZICENI - Punct de lucru SLOBOZIA

19049

84

Societatea SATURN - S.A.

Societatea SATURN - S.A.

3286

85

COS TĂRGOVIŞTE - S.A.

COS TÂRGOVIŞTE - S.A.

50401

86

Societatea Electrocentrale Grup - S.A. Bucureşti - Societatea Electrocentrale Galaţi - S.A.

Societatea Electrocentrale Galaţi - S.A.

138236

87

Societatea HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA-S.R.L.

Societatea HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SÂNTANA -S.R.L.

11355

88

Societatea CELCO - S.A.

Societatea CELCO - S.A.

90466

89

Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS - S.R.L.

Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS -S.R.L.

16028

90

Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A.

Societatea MICHELIN ROMÂNIA - S.A. - Punct de lucru ANVELOPE ZALĂU

14610

91

Societatea ELECTROCARBON - S.A.

Societatea ELECTROCARBON - S.A.

14227

92

Societatea SILCOTUB - S.A.

Societatea SILCOTUB - S.A. - Punct de lucru CĂLĂRAŞI

24355

93

Societatea AUTOMOBILE DACIA - S.A.

Societatea AUTOMOBILE DACIA - S.A.

42379

94

Societatea TMK-ARTROM - S.A.

Societatea TMK-ARTROM - S.A.

49464

95

Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD - S.R.L.

Societatea UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD -S.R.L.

5511

96

Societatea EGGER ROMÂNIA-S.R.L.

Societatea EGGER ROMANIA -S.R.L.

47833

97

Societatea EGGER ROMÂNIA-S.R.L,

Societatea EGGER ENERGIA -S.R.L.

14712

98

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI - Sucursala TIMIŞOARA

Societatea URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI - Sucursala TIMIŞOARA

3992

99

Societatea ROMPETROL RAFINARE - S.A. (fostă S.C, ROMPETROL PETROCHEMICALS - S.R.L.)

Uzina Petrochimie (fostă S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS - S.R.L.)

69322

100

Societatea ECOPAPER - S.A

Societatea ECOPAPER - S.A.

15780

101

Societatea PEHART TEC - S.A.

Societatea PEHART TEC - S.A.

8297

102

Societatea STIROM - S A

Societatea STIROM - S.A.

44113

103

Societatea CERAMUS - S.A.

Societatea CERAMUS - S.A.

965

104

Societatea REFRACERAM - S.R.L. BARU

Societatea REFRACERAM - S.R.L. BARU

0

105

SOCERAM -SA

SOCERAM - S.A. - Punct de lucru URZICENI

0

106

Societatea DONALAM - S.R.L.

Societatea DONALAM - S.R.L.

14322

107

Societatea LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA - S.R.L.

Societatea LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA - S.R.L.

5754

108

Societatea CERAMICA- S.A. IAŞI

Societatea CERAMICA-S.A. IAŞI

27365

109

Societatea ALUM - S.A.

Societatea ALUM - S.A.

426657

110

Societatea ZAHĂR CORABIA-S.A.

Societatea ZAHĂR CORABIA-S.A.

0

111

Societatea FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI

Societatea FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI

0

112

Societatea SEARCH CHEMICALS - S.R.L. (fostă KRONBERGER GRUP - S.A.)

Societatea SEARCH CHEMICALS - S.R.L. - Punct de lucru SĂTUC (fostă S.C. KRONBERGER GRUP -S.A. SĂTUC)

4552

113

Societatea MACOFIL - S.A.

Societatea MACOFIL - S.A.

6068

114

Societatea TERMICA- SA SUCEAVA

Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA - CT pe Huilă

0

115

Societatea TERMICA- S.A. SUCEAVA

Societatea TERMICA - S.A. SUCEAVA - CT Hidrocarburi

0

116

UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ -S.A.

UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ -SA Motru

19591

117

Societatea CEMACON - S.A.

Societatea CEMACON - S.A. - Punct de lucru RECEA

17934

118

Societatea VRANCART - S.A.

Societatea VRANCART - S.A. Adjud

23907

119

Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA- S.A. - Sucursala ELECTROCENTRALE Craiova II

Sucursala ELECTROCENTRALE Craiova II

205255

120

Societatea AMBRO - S.A.

Societatea AMBRO - S.A.

16265

121

SOCERAM - S.A.

SOCERAM - S.A. - Punct de lucru DOICEŞTI

10657

122

Societatea SICERAM - S.A.

Societatea SICERAM - S.A

34292

123

Societatea OMEGA PRODCOM - S.A.

Societatea OMEGA PRODCOM - S.A.

0

124

Societatea SILCOTUB - S.A. ZALAU

Societatea SILCOTUB - S.A. ZALAU

40563

125

Societatea FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

Societatea FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

11615

126

Societatea ZAHARUL LIEŞTI - S.A.

Societatea ZAHARUL LIEŞTI - S.A.

0

127

Societatea TMK REŞIŢA - S.A.

Societatea TMK REŞIŢA - S.A.

20022

128

ARCELORMITTAL HUNEDOARA - S.A.

ARCELORMITTAL HUNEDOARA - S.A.

61535

129

Societatea SAINT-GOBAIN GLASS ROMAN IA - S.R.L.

Societatea SAINT - GOBAIN GLASS ROMANIA- S.R.L

97150

130

Societatea SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA- S.R.L.

Societatea SAINT - GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA - S.R.L. - Punct de lucru ISOVER PLOIEŞTI

11762

131

Societatea HELIOS - S.A.

Societatea HELIOS - S.A.

8433

132

Societatea PRESCON BV - S.A.

Societatea PRESCON BV - S.A. - FABRICA DE VAR STEJERIŞ

27900

133

Societatea EURO CĂRĂMIDĂ - S.A.

Societatea EURO CĂRĂMIDĂ - S.A.

6591

134

Societatea BERGENBIER - S.A,

Societatea BERGENBIER - SA.

7821

135

Societatea IGO - S.A. CARACAL

Societatea IGO - S.A. CARACAL

0

136

Societatea TERMICA BRAD - S.A.

Societatea TERMICA BRAD - S.A.

7468

137

Societatea LAPP INSULATORS - S.A.

Societatea LAPP INSULATORS - S.A.

7131

138

Societatea ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A.

251420

139

Societatea OLTCHIM - S.A.

Societatea OLTCHIM - S.A. - DIRECŢIA PETROCHIMICĂ BRADU

9201

140

Societatea ENERGY BIO CHEMICALS - S.A.

Societatea ENERGY BIO CHEMICALS - S.A. - SUCURSALA CAROM ONEŞTI

0

141

Societatea OLTCHIM - S.A.

Societatea OLTCHIM - S.A.

176167

142

Societatea UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA- S.A.

Societatea UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA - S.A.

15345

143

Societatea KRONOSPAN ROMÂN IA-S.R.L.

Societatea KRONOSPAN ROMÂNIA- S.R.L.

22461

144

Societatea KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

Societatea KRONOSPAN SEPAL - S.A.

39579

145

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE - COLTERM - S.A. TIMIŞOARA

CET TIMIŞOARA SUD

86193

146

Societatea UNIO - S.A.

Societatea UNIO - S.A.

2606

147

Societatea ALRO - S.A.

Societatea ALRO - S.A. - Sediul Secundar

29093

148

Societatea SMR - S.A. BALŞ

Societatea SMR - S.A. BALŞ

12847

149

Societatea CET GOVORA- S.A.

Societatea CET GOVORA-S.A.

199465

150

THERMOENERGY GROUP - S.A. Bacău (fostă Societatea CET - S.A. BACĂU)

EU ETS nr. 1 (fostă S.C. CET - S.A. Bacău - EU ETS nr. 1)

59251

151

Societatea PROMEX - S.A.

Societatea PROMEX -S.A. BRĂILA

2885

152

Societatea COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE - S.R.L.

Societatea COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE - S.R.L.

18689

153

Societatea AEROSTAR - S.A.

Societatea AEROSTAR - S.A.

4852

154

Societatea ARDEALUL - S.A.

Societatea ARDEALUL - S.A.

4612

155

Societatea STG STEEL - S.R.L.

Societatea STG STEEL - S.R.L. - Punct de lucru FOCŞANI

6412

156

Societatea PIRELLI TYRES ROMÂNIA- S.R.L.

Societatea PIRELLI TYRES ROMÂNIA-S.R.L.

29584

157

Societatea iAR - S.A.

Societatea IAR - S.A.

593

158

Societatea LEMARCO CRISTAL - S.R.L,

Societatea LEMARCO CRISTAL - S R L,

1562

159

ARCELORMITTAL GALAŢI - S.A.

ARCELORMITTAL GALAŢI - S.A.

3337833

160

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE BUCUREŞTI VEST

196139

161

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE GROZĂVEŞTI

102324

162

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S A. - CTE PROGRESU

206834

163

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - Centrala Termoelectrică PALAS CONSTANŢA

184169

164

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

Societatea ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE BUCUREŞTI SUD

471436

165

Societatea ALRO - S.A.

Societatea ALRO - S.A. - Sediul social

442092

166

Societatea AMURCO - S.R.L BACĂU

Societatea AMURCO - S.R.L. BACĂU

111121

167

Societatea AZOMUREŞ - S.A,

Societatea AZOMUREŞ - S.A.

1146547

168

Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L.

Societatea CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L

558729

169

Societatea DONAU CHEM - S.R.L.

Societatea DONAU CHEM - S.R.L

584740

170

Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A.

Societatea GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A. SĂVINEŞTI

173192

171

Societatea NITROPOROS - S.R.L

Societatea NITROPOROS - S.R.L.

64130

172

US GOVORA CIECH GROUP - S.A.

US GOVORA CIECH GROUP - Instalaţie de obţinere sodă calcinată

306409

173

Societatea KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

Societatea KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

79235

174

Societatea VIROMET - S.A.

Societatea VIROMET - S.A.

24429

175

Societatea TURNĂTORIA CENTRALA ORION - S.A.

Societatea TURNĂTORIA CENTRALA ORION - S.A.

1987

176

Societatea ZAHĂRUL ORADEA-S.A.

Societatea ZAHĂRUL ORADEA- S.A.

23995

177

Societatea ENET - S.A. FOCŞANI

Societatea ENET -S.A. FOCŞANI

45571

178

Societatea DOOSAN IMGB - S.A.

Societatea DOOSAN IMGB - S.A.

40375

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 966 din data de 28 decembrie 2015