DISPOZIŢIE nr. 6 din 18 martie 2016 privind constatarea unei funcţii vacante şi înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România
Având în vedere constatarea unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, precum şi rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, transmise de către Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România,
În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:
Art. 1
(1)Se constată existenţa unei funcţii vacante în cadrul Comisiei de psihologie clinică şi psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, survenită ca urmare a demisiei din motive personale a membrului Macavei Bianca, în specialitatea consiliere psihologică.
(2)Se înregistrează un nou membru, potrivit ordinii stabilite de rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 19 aprilie 2013, în persoana doamnei Tănase (Popescu) Claudia, având codul RUP nr. 01700 în specialitatea consiliere psihologică.
Art. 2
(1)Prezenta dispoziţie intră în vigoare de la data publicării acesteia, mandatul doamnei Tănase (Popescu) Claudia fiind activ din aceeaşi dată.
(2)Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 394 din data de 24 mai 2016