HOTĂRÂRE nr. 896 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea stemelor comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Cenade, judeţul Alba
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Noşlac, judeţul Alba
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cenade, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Cenade, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului, în câmp albastru, se află un spic de grâu de aur şi un fluier de aur, încrucişate, situate sub o cruce de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Crucea face referire la credinţa locuitorilor şi la Biserica din Cenade din sec. al XV-lea, fortificată în sec. al XVI-lea şi declarată monument istoric.
Fluierul şi spicul de grâu reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Noşlac, judeţul Alba
Descrierea stemei
Stema comunei Noşlac, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În dreapta, în câmp roşu, se află un clopot de aur.
În stânga, în câmp albastru, se află trei peşti de argint, dispuşi 2: 1.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Clopotul de aur face referire la cele două biserici din localitate, declarate monument istoric, şi la viaţa creştină a locuitorilor.
Peştii reprezintă bogăţia piscicolă a localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 787 din data de 29 octombrie 2014