ORDIN nr. 397 din 3 martie 2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de scrisori
În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele acorduri încheiate prin schimb de scrisori:*)
1.Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996;
2.Acord încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Seoul la 15 ianuarie 2016 şi la Bucureşti la 1 februarie 2016, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996.
-****-

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

____
*) Traducere.
ANEXĂ:
Partea 1: Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996
SUBCAPITOLUL 1:
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea
Excelenţei Sale, domnului Teodor Viorel Meleşcanu
Ministru de stat,
Ministerul Afacerilor Externe
Bucureşti, 22 mai 1996
Excelenţă,
Am onoarea să vă informez că, în vederea facilitării călătoriilor cetăţenilor lor în cele două state, Guvernul Republicii Coreea este gata să încheie cu Guvernul României un acord de desfiinţare a vizelor, în următorii termeni:
1.Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte valabile, eliberate de autorităţile de resort ale ţării lor, pot intra pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească 90 de zile, cu condiţia ca intrarea să nu fie făcută cu intenţia de a se angaja în activităţi lucrative.
2.Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte menţionate în paragraful 1, care intenţionează să stea mai mult de 90 de zile ori doresc să se angajeze în activităţi lucrative pe teritoriul celeilalte ţări, vor solicita, în prealabil, obţinerea vizei de la misiunea diplomatică sau consulară a celeilalte ţări.
3.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului acord, cetăţenilor fiecărei ţări, titulari de paşapoarte diplomatice sau oficiale (de serviciu, în cazul României), care sunt numiţi funcţionari diplomatici sau consulari la misiunea diplomatică sau consulară aflată pe teritoriul celeilalte ţări şi membrilor de familie cu care gospodăresc împreună, li se va permite să intre şi să stea fără viză pe teritoriul celeilalte ţări pe durata misiunii oficiale.
4.Cetăţenii fiecărei ţări care se deplasează pe teritoriul celeilalte ţări se vor supune legilor şi regulamentelor în vigoare în ţara de destinaţie relative la imigrare, intrare şi şedere a străinilor.
5.Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea sau şederea pe teritoriul său oricărei persoane pe care o consideră indezirabilă conform legilor şi regulamentelor respectivului guvern referitoare la intrarea sau şederea străinilor.
6.Cele două guverne îşi vor pune la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, specimene ale paşapoartelor naţionale aflate în circulaţie. În caz de schimbare a formei sau conţinutului paşapoartelor naţionale, cele două guverne se vor informa reciproc, imediat, despre schimbările intervenite.
7.Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a suspenda prevederile prezentului acord, în întregime sau parţial, în mod provizoriu, pentru motive de ordine publică, securitate naţională ori de sănătate, suspendarea şi măsura de ridicare a suspendării urmând a fi notificate imediat celuilalt guvern, pe cale diplomatică.
8.Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizei pentru paşapoartele diplomatice şi oficiale, încheiat la Seoul la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.
Dacă prevederile de mai sus sunt acceptabile Guvernului României, am onoarea să vă propun ca prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un acord între cele două guverne în această materie, care va intra în vigoare în 15 zile de la data scrisorii de răspuns a Excelenţei Voastre. Acordul poate fi denunţat de fiecare guvern prin notificare prealabilă, făcută în scris celuilalt guvern cu 60 de zile înainte.
Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Lee Ki-choo,
ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Coreea
SUBCAPITOLUL 2:
Ministerul Afacerilor Externe al României
Cabinetul Ministrului
Excelenţei Sale, domnului Lee Ki-choo
Ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Coreea
Bucureşti, 22 mai 1996
Excelenţă,
Am onoarea să confirm primirea scrisorii Excelenţei Voastre din 22 mai 1996, cu următorul conţinut:
"Am onoarea să vă informez că, în vederea facilitării călătoriilor cetăţenilor lor în cele două state, Guvernul Republicii Coreea este gata să încheie cu Guvernul României un acord de desfiinţare a vizelor, în următorii termeni:
1.Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte valabile, eliberate de autorităţile de resort ale ţării lor, pot intra pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească 90 de zile, cu condiţia ca intrarea să nu fie făcută cu intenţia de a se angaja în activităţi lucrative.
2.Cetăţenii fiecărei ţări, titulari de paşapoarte menţionate în paragraful 1, care intenţionează să stea mai mult de 90 de zile ori doresc să se angajeze în activităţi lucrative pe teritoriul celeilalte ţări, vor solicita, în prealabil, obţinerea vizei de la misiunea diplomatică sau consulară a celeilalte ţări.
3.Fără a aduce atingere prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului acord, cetăţenilor fiecărei ţări, titulari de paşapoarte diplomatice sau oficiale (de serviciu, în cazul României), care sunt numiţi funcţionari diplomatici sau consulari la misiunea diplomatică sau consulară aflată pe teritoriul celeilalte ţări şi membrilor de familie cu care gospodăresc împreună, li se va permite să intre şi să stea fără viză pe teritoriul celeilalte ţări pe durata misiunii oficiale.
4.Cetăţenii fiecărei ţări care se deplasează pe teritoriul celeilalte ţări se vor supune legilor şi regulamentelor în vigoare în ţara de destinaţie relative la imigrare, intrare şi şedere a străinilor.
5.Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea sau şederea pe teritoriul său oricărei persoane pe care o consideră indezirabilă conform legilor şi regulamentelor respectivului guvern referitoare la intrarea sau şederea străinilor.
6.Cele două guverne îşi vor pune la dispoziţie, pe bază de reciprocitate, specimene ale paşapoartelor naţionale aflate în circulaţie. În caz de schimbare a formei sau conţinutului paşapoartelor naţionale, cele două guverne se vor informa reciproc, imediat, despre schimbările intervenite.
7.Fiecare guvern îşi rezervă dreptul de a suspenda prevederile prezentului acord, în întregime sau parţial, în mod provizoriu, pentru motive de ordine publică, securitate naţională ori de sănătate, suspendarea şi măsura de ridicare a suspendării urmând a fi notificate imediat celuilalt guvern, pe cale diplomatică.
8.Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Guvernul României privind desfiinţarea reciprocă a obligativităţii vizei pentru paşapoartele diplomatice şi oficiale, încheiat la Seoul la 12 noiembrie 1993, îşi va înceta valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.
Dacă prevederile de mai sus sunt acceptabile Guvernului României, am onoarea să vă propun ca prezenta scrisoare şi scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un Acord între cele două guverne în această materie, care va intra în vigoare în 15 zile de la data scrisorii de răspuns a Excelenţei Voastre. Acordul poate fi denunţat de fiecare guvern prin notificare prealabilă, făcută în scris celuilalt guvern cu 60 de zile înainte.
Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii."
Am onoarea să confirm că dispoziţiile ce precedă sunt acceptabile Guvernului României şi că scrisoarea Excelenţei Voastre, împreună cu această scrisoare, constituie un Acord între guvernele noastre în această materie.
Primiţi, vă rog, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Teodor Viorel Meleşcanu,
ministru de stat,
Ministerul Afacerilor Externe
Partea 2: Acord încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Seoul la 15 ianuarie 2016 şi la Bucureşti la 1 februarie 2016, între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996
SUBCAPITOLUL 1:
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea
Seoul, 15 ianuarie 2016
Excelenţă,
Am onoarea de a mă referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti în data de 22 mai 1996 (denumit în continuare "Acordul") şi de a propune, în numele Guvernului Republicii Coreea, următoarele modificări ale Acordului:
1.Paragraful 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"1.Cetăţenii fiecăreia dintre cele două ţări, posesori de paşapoarte valabile eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine pot intra pe teritoriul celeilalte ţări, fără vize, pentru o şedere care nu poate depăşi nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile."
2.Se introduc paragrafele 4.1, 4.2 şi 4.3 şi vor avea următorul conţinut:
"4.1. _
a)Fără a aduce atingere paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului Acord, cetăţenilor fiecăreia dintre cele două ţări, care sunt detaşaţi pe lângă reprezentanţele companiilor care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări sau care au semnat contracte de muncă cu o companie care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări li se va permite intrarea pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.
b)În vederea începerii activităţilor lucrative,
(i)cetăţenii coreeni vor obţine, pentru solicitările depuse în perioada de timp menţionată la paragraful 4.1.(a), de la autorităţile române competente, în concordanţă cu legislaţia şi regulamentele româneşti relevante, un permis de şedere în scop de muncă;
(ii)cetăţenii români vor obţine un drept de şedere adecvat din partea autorităţilor coreene competente în concordanţă cu legislaţia coreeană relevantă.
c)În ambele situaţii, cetăţenii celor două ţări sunt scutiţi de obligaţia deţinerii unei vize atunci când aplică în vederea obţinerii unui permis de şedere în scop de muncă.
4.2.Membrilor de familie ai cetăţenilor mai sus menţionaţi, care sunt ei înşişi cetăţeni ai oricăreia dintre cele două ţări sau ai unui stat membru al Uniunii Europene, li se va permite să aplice pentru obţinerea unui permis de şedere sau a unui drept de şedere în acelaşi timp cu persoanele menţionate la paragraful 4.1. Cetăţenii anterior menţionaţi vor fi scutiţi de obligativitatea prezentării vreunei vize în procesul obţinerii unor astfel de permise.
4.3.Atunci când autorităţile competente nu au finalizat procedura de acordare a permisului de şedere, aşa cum este descrisă în paragraful 4.1 b) şi paragraful 4.2, în cadrul perioadei iniţiale de şedere a aplicantului, de 90 de zile, autorităţile competente vor permite acestuia să rămână pe teritoriul celeilalte ţări, până la adoptarea unei decizii."
Dacă prezenta propunere este acceptabilă pentru Guvernul României, am onoarea de a propune ca această scrisoare împreună cu scrisoarea de răspuns a Excelenţei Voastre să constituie un Acord între cele două Guverne de modificare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti, în data de 22 mai 1996, care va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea ultimei notificări prin care cele două Guverne se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne legale necesare intrării în vigoare a Acordului.
Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Yun Byung-se,
ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea
Excelenţei Sale, domnului Lazăr Comănescu,
ministrul afacerilor externe al României
SUBCAPITOLUL 2:
Ministerul Afacerilor Externe al României
Nr. G5-1/2372
Bucureşti, 1 februarie 2016
Excelenţă,
Am onoarea să confirm primirea scrisorii Excelenţei Voastre din 15 ianuarie 2016, cu următorul conţinut:
"Excelenţă,
Am onoarea de a mă referi la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind desfiinţarea reciprocă a vizelor, încheiat prin schimb de scrisori la Bucureşti în data de 22 mai 1996 (denumit în continuare «Acordul») şi de a propune, în numele Guvernului Republicii Coreea, următoarele modificări ale Acordului:
Paragraful 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
«1.Cetăţenii fiecăreia dintre cele două ţări, posesori de paşapoarte valabile eliberate de autorităţile competente ale ţării de origine pot intra pe teritoriul celeilalte ţări, fără vize, pentru o şedere care nu poate depăşi nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.»
Se introduc paragrafele 4.1, 4.2 şi 4.3 şi vor avea următorul conţinut:
«4.1. _
a)Fără a aduce atingere paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului Acord, cetăţenilor fiecăreia dintre cele două ţări, care sunt detaşaţi pe lângă reprezentanţele companiilor care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări sau care au semnat contracte de muncă cu o companie care se află şi desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul celeilalte ţări li se va permite intrarea pe teritoriul celeilalte ţări fără viză pentru o şedere care să nu depăşească nouăzeci (90) de zile în orice perioadă de 180 de zile.
b)În vederea începerii activităţilor lucrative,
(i)cetăţenii coreeni vor obţine, pentru solicitările depuse în perioada de timp menţionată la paragraful 4.1. (a), de la autorităţile române competente, în concordanţă cu legislaţia şi regulamentele româneşti relevante, un permis de şedere în scop de muncă;
(ii)cetăţenii români vor obţine un drept de şedere adecvat din partea autorităţilor coreene competente în concordanţă cu legislaţia coreeană relevantă.
c)În ambele situaţii, cetăţenii celor două ţări sunt scutiţi de obligaţia deţinerii unei vize atunci când aplică în vederea obţinerii unui permis de şedere în scop de muncă.
4.2.Membrilor de familie ai cetăţenilor mai sus menţionaţi, care sunt ei înşişi cetăţeni ai oricăreia dintre cele două ţări sau ai unui stat membru al Uniunii Europene, li se va permite să aplice pentru obţinerea unui permis de şedere sau a unui drept de şedere în acelaşi timp cu persoanele menţionate la paragraful 4.1. Cetăţenii anterior menţionaţi vor fi scutiţi de obligativitatea prezentării vreunei vize în procesul obţinerii unor astfel de permise.
4.3.Atunci când autorităţile competente nu au finalizat procedura de acordare a permisului de şedere, aşa cum este descrisă în paragraful 4.1 (b) şi paragraful 4.2, în cadrul perioadei iniţiale de şedere a aplicantului, de 90 de zile, autorităţile competente vor permite acestuia să rămână pe teritoriul celeilalte ţări, până la adoptarea unei decizii.»"
Am mai departe onoarea de a vă informa că propunerea de mai sus este acceptabilă pentru Guvernul României şi de a confirma că scrisoarea Excelenţei Voastre menţionată mai sus şi această scrisoare de răspuns la aceasta să constituie un Acord între cele două guverne de amendare a Acordului încheiat prin schimb de scrisori privind desfiinţarea reciprocă a vizelor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, semnat la 22 mai 1996, care va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile după primirea ultimei notificări prin care cele două guverne se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne legale necesare intrării în vigoare a Acordului.
Vă rog să acceptaţi, Excelenţa Voastră, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Lazăr Comănescu,
ministrul afacerilor externe al României
Excelenţei Sale, domnului Yun Byung-se,
ministrul afacerilor externe al Republicii Coreea
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 238 din data de 31 martie 2016