HOTĂRÂRE nr. 885 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Asău", după poziţia nr. 220 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 221 şi 222, potrivit anexei nr. 1.
2.Anexa nr. 31 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Faraoani" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 7, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 167 A", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Balint Martin nr. 1375 până la locuitorul Moraru Magda nr. 1314, număr cadastral 60599, lungime 307 metri, suprafaţa 1378 metri pătraţi", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.223.512,74 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 15, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 167 E", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Işvanca Mihai nr. 1024 până la locuitorul Coşa-Compi Mihai nr. 1054, număr cadastral 60593, lungime 290 metri, suprafaţa 2184 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d ", coloana 5 va avea următorul cuprins: "159.795,07 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul publicai comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 167 D", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Farcaş Anton nr. 920 până la locuitorul Cochior Anton nr. 934, număr cadastral 60590, lungime 497 metri, suprafaţa 3264 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "430.795,50 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 166 C", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Bortoş Ştefan nr. 251 până la locuitorul Roca Ignat nr. 263, număr cadastral 60594, lungime 469 metri, suprafaţa 2866 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "258.427,21 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 166 A", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Panţîru Gheorghe nr. 550 pe la locuitorul Andrei Valentin nr. 580 şi până la fântâna de pe Moghioruş noua limită intravilan, număr cadastral 60589, lungime 693 metri, suprafaţa 6994 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "555.425,64 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 44, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 157 C", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuitorul Jitaru-Sel Gheorghe nr. 752 până la locuitorul Ciuraru-Pal Isidor nr. 783A, număr cadastral 60587, lungime 800 metri, suprafaţa 4.400 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "497.545,00 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 153, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 166 B", coloana 3 va avea următorul cuprins: "P62/1479/29/3 de la DJ 119 H până la locuitorul Cojocaru Mihai, număr cadastral 60586, lungime 424 metri, suprafaţa 2156 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "670.280 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul publicai comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013";
- la poziţia nr. 158, coloana 1 va avea următorul cuprins: "1.3.7,2", coloana 2 va avea următorul cuprins: "DC 167 B", coloana 3 va avea următorul cuprins: "T22/829/547 de la drumul comunal 167 până la drumul comunal local P22/829/654, număr cadastral 60588, lungime 483 metri, suprafaţa 2313 metri pătraţi", coloana 4 va avea următorul cuprins: "asfaltat în anul 2013, Program F.E.A.D.R., Măsura 322d", coloana 5 va avea următorul cuprins: "298.200,65 lei", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "domeniul public al comunei Faraoani, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Faraoani nr. 35/2013".
3.Anexa nr. 48 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgireşti" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la intersecţia Diaconu Pavel până la Ghidibaca Constantin, lungime 892 metri";
- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la primărie până la Rusei Costică, lungime 453 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "348.635,61 lei";
- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal balastat", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Rusei Costică, lungime 13 metri";
- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Rusei Costică până la Lazăr Gheorghe, lungime 294 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "226.266,82 lei";
- la poziţia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Rusu Vasile până la Popoi Panaite, lungime 626 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "695.908,66 lei";
- la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Rusu Vasile până la Ciobanu, lungime 733 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "814.857,89 lei";
- la poziţia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Enea Ion până la Belciu Iordache, lungime 48 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "42.961,64 lei";
- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Popa Lucreţia până la Cada Alexandru, lungime 493 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "441.251,72 lei";
- la poziţia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Parascan Ion până la Cada Alexandru, lungime 918 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "821.641,13 lei";
- la poziţia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Cernat Victor până la Cada Alexandru, lungime 371 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "332.057,60 lei";
- la poziţia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Cernat Victor până la Apetrei Natalia, lungime 92 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "82.343,13 lei";
- la poziţia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Apetrei Natalia până la Andrioaie Toader, lungime 14 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "12.530,48 lei";
- la poziţia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la intersecţia 2G până la Puntea Şesuri, lungime 935 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "867.635,80 lei";
- la poziţia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la locuinţa Avramescu Ion până la locuinţa Gavriliţă Constantin, lungime 15 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "13.919,30 lei";
- la poziţia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: "drum comunal asfaltat", coloana 3 va avea următorul cuprins: "de la Lefter Toma până la Chiper Marinei - DN 2G, lungime 625 metri", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "579.970,47 lei";
- la poziţia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Cămin Cultural Măgireşti reabilitat, consolidat şi extins", coloana 3 va avea următorul cuprins: "suprafaţa construită = 279 metri pătraţi, fundaţie beton, pereţi din cărămidă, acoperiş lemn, învelitoare ţiglă, P+1, învecinat cu Cooperativa de consum, Bejan Guţă, drum balastat, str. Remus Lăcătuşu", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2013", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.470.612,36 lei";
b)după poziţia nr. 147 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 148 şi 149, potrivit anexei nr. 2.
4.Anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parava" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: "F.E.A.D.R. Măsura 322, modernizare drum comunal DC 109 B km 0,00 la km 3+200 comuna Parava, judeţul Bacău", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "6.224.610,71 lei";
b)după poziţia nr. 97 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 98-101, potrivit anexei nr. 3.
5.La anexa nr. 66 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poduri", după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 4.
6.La anexa nr. 82 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş", după poziţia nr. 154 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 155, potrivit anexei nr. 5.
Art. II
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Asău

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

221.

-

Pârâul Ciungi

Ardeleanu Simion - Acrăciunoaie Gheorghe, 1.792 metri pătraţi

2013

-

Domeniul public al comunei Asău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013

222.

-

Pârâul Ciungi

Troiţa Parohia Ciungi - Andreuţă Simion, 2.800 metri pătraţi

2013

-

Domeniul public al comunei Asău, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2013

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgireşti

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

148.

1.3.7.1

Drum asfaltat

De la intersecţia cu strada profesor Snaider Nicolaie, lungime 808 metri, număr cadastral 60695

2013

321.848,93

Domeniul public al comunei Măgireşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2014

149.

1.6.2

Cămin îngrijire bătrâni, satul Valea Arinilor, comuna Măgireşti

Suprafaţă construită 354 metri pătraţi, fundaţie beton, pereţi de cărămidă, acoperit cu şiţă, regim înălţime D+P+1, învecinat cu Bogdan Mircea, Zaharia Vasile, drum comunal asfaltat, număr cadastral 60656

2013

4.012.555,61

Domeniul public al comunei Măgireşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2014

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parava

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

98.

1.10

Cimitir satul Parava, comuna Parava

Suprafaţă de 3.600 metri pătraţi, teren arabil extravilan, sola 12, parcela 484/1 satul Parava, cu vecinătăţi: la nord - Ciubotaru Valeria, la est - drum comunal balast, la sud - Petrea Neculai, la vest - drum judeţean 206 B, număr cadastral 60219

2013

98.422,12

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

99.

1.8.6

F.E.A.D.R.

Măsura 322 - Reţea alimentare cu apă localitatea Teiuş, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală aducţie 1.430 metri, distribuţie 3.873 metri, numere cadastrale 60248, 1105, 60259

2013

1.429.034,79

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

100.

1.8.7

F.E.A.D.R.

Măsura 322 - Reţea canalizare localitatea Teiuş, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală 3.558 metri, număr cadastral 60248

2013

918.764,65

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

101.

1.8.8

F.E.A.D.R.

Măsura 322 - Reţea canalizare şi staţie de epurare localităţile Parava şi Drăguşani, comuna Parava, judeţul Bacău

Lungime totală 10.724 metri, numere cadastrale 60249, 60255, staţie epurare

2013

4.951.140,27

Domeniul public al comunei Parava, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2013

ANEXA nr. 4: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poduri

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

81.

-

Pârâul (torent) Brăneşti

Pârâul este situat în cătunul Brăneşti, comuna Poduri, are o lungime de 1.700 metri şi o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi.

2013

-

Domeniul public al comunei Poduri, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 50/2013

ANEXA nr. 5: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Trotuş

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

155.

1.3.7.1

Drum de exploatare agricolă

Drum de exploatare agricolă 86, satul Viişoara, comuna Târgu Trotuş, punct Vărateci, lungimea 450 metri, lăţimea 4,5 metri, suprafaţa 2.025 metri pătraţi

1990

21.609

Domeniul public al comunei Târgu Trotuş, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 21 octombrie 2014