ORDIN nr. 102 din 2 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după punctul 134 se introduc şase noi puncte, punctele 135-140, cu următorul cuprins:
"135.Departamentul pentru situaţii de urgenţă
136.Direcţia generală juridică
137.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
138.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj
139.Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava
140.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Căpitan Dumitru Croitoru» al Judeţului Sibiu."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-140."
3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Anexele nr. 1-140 fac parte integrantă din prezentul ordin."
4.După anexa nr. 134 se introduc şase noi anexe, anexele nr. 135-140, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXA nr. 1: DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
(- Anexa nr. 135 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Departamentului pentru situaţii de urgenţă va păstra în componenţă elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat în săritoare: 1. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 2. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; dedesubt, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. pe purpuriu, un baston, cu extremitatea superioară în semicerc, care se îngustează înspre partea de jos, poziţionat în pal şi pe care este încolăcit un şarpe, cu capul conturnat; 4. pe argint, o acvilă albastră, redată din faţă, cu aripile deschise şi ridicate în sus, cu capul întors spre aripa dreaptă, cu ciocul şi ghearele roşii.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * M.A.I.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
b)casca, topoarele, grenada explodând şi ramurile de stejar - elemente preluate din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă care intră în coordonarea şefului departamentului;
c)şarpele încolăcit pe baston - medicina, vindecarea;
d)acvila - element preluat din însemnul heraldic al Inspectoratului General de Aviaţie care intră în coordonarea şefului departamentului;
e)ciocul şi ghearele roşii - forţa departamentului;
f)literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.
ANEXA nr. 2: DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ
(- Anexa nr. 136 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Direcţiei generale juridice va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, încărcat cu o femeie de aur, cu părul lung ce îi cade pe umeri, purtând veştminte lungi, legată la ochi, ţinând cu mâna dreaptă o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar cu mâna stângă, îndreptată puţin spre exterior, cu antebraţul poziţionat în pal, flexată din cot aproximativ la 45° şi din încheietură, spre interior, aproape 90°, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru. Femeia este flancată la senestra de un trandafir de acelaşi metal, butonat roşu, poziţionat sub talgerul din stânga al balanţei şi în dreptul părţii superioare a spadei.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)femeia legată la ochi, ţinând în mâini spada şi balanţa - Justiţia;
b)trandafir de aur - merit recunoscut.
ANEXA nr. 3: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CLUJ
(- Anexa nr. 137 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1. pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe albastru, Lupa Capitolină de argint, conturnată; 4. pe roşu, o carte deschisă de argint.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CLUJ.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
c)Lupa Capitolină şi cartea - elemente preluate de la stema judeţului Cluj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
ANEXA nr. 4: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ
(- Anexa nr. 138 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut despicat şi semităiat la dextra: 1. pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe aur, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe roşu, un leu de aur, ţinând cu laba dreaptă anterioară o spadă, cu lama de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * DOLJ.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
c)leul cu spada - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
ANEXA nr. 5: INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA
(- Anexa nr. 139 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din 3 frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, 2 lei de aur, limbaţi de acelaşi metal, afrontaţi, susţinând, cel din dextra cu laba dreaptă anterioară, cel din senestra cu laba stângă anterioară, de sub braţul orizontal, o cruce latină de argint, iar cu celelalte labe anterioare susţin, deasupra crucii, o coroană deschisă, cu 5 fleuroane, de aur, încrustată cu pietre preţioase.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SUCEAVA.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
b)litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
c)cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
d)cei 2 lei care susţin crucea şi coroana deschisă - elemente preluate de la stema judeţului Suceava pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
ANEXA nr. 6: INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "CĂPITAN DUMITRU CROITORU" AL JUDEŢULUI SIBIU
(- Anexa nr. 140 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Căpitan Dumitru Croitoru" al Judeţului Sibiu din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă: 1. pe albastru, un trichet de aur; 2. pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "CĂPITAN DUMITRU CROITORU" AL JUDEŢULUI SIBIU.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
b)grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
c)ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
d)trichetul - element preluat de la stema judeţului Sibiu pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;
e)turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014