ORDIN nr. 142/C din 20 ianuarie 2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009
Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.625/C/10.716 din 5 noiembrie 2013 şi 26 noiembrie 2013 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.456 din 10 decembrie 2013 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2009, se modifică după cum urmează:
1.La titlul II - Organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la articolul 4 alineatul (2), litera n) se abrogă.
2.La titlul VI - Ierarhia funcţiilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi îndatoririle principale ale personalului acesteia, la articolul 24, litera d) va avea următorul cuprins:
"d) consilier;"
3.La titlul VII - Structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, capitolul IX se abrogă.
4.La titlul XII - Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat, punerea în executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata cheltuielilor judiciare şi a amenzilor cu caracter administrativ şi gestionarea unor bunuri, articolul 148 va avea următorul cuprins:
"Art. 148
Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia acţiunilor de control financiar, va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidenţă şi de gestionare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă."
Art. II
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 77 din data de 31 ianuarie 2014