DECIZIE nr. 626 din 21 august 2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma analizării rezultatelor controlului inopinat efectuat în perioada 3 iunie 2013-4 iunie 2013 la Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, judeţul Mehedinţi, J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 218/2012, RBK-717/24.04.2012, reprezentată de dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă, a constatat următoarele:
1.La data controlului, Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L. nu avea sediul social destinat exclusiv desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, unde să poată fi transmisă şi primită corespondenţa de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
2.La data controlului, Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L. nu avea încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă în cazul încetării valabilităţii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) lit. d) şi ale alin. 7) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (3) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, judeţul Mehedinţi, J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 218/2012, RBK-717/24.04.2012, reprezentată de dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă.
Art. 2
(1)După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.
(3)Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea "S.I.N. Insurance Broker" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 571 din data de 6 septembrie 2013