ORDIN nr. 1701 din 13 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru administraţie şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:
Art. I
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, pentru unele judeţe, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat

Influenţe

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal rectificat

Total, din care:

16.563.900

6.605

16.570.505

1

ARAD

349.040

-2.300

346.740

2

ARGEŞ

513.258

3.200

516.458

3

BIHOR

531.362

250

531.612

4

BISTRIŢA-NĂSĂUD

257.398

-200

257.198

5

BOTOŞANI

374.466

-1.000

373.466

6

BUZĂU

343.903

2.500

346.403

7

CĂLĂRAŞI

205.736

2.490

208.226

8

CLUJ

549.169

960

550.129

9

COVASNA

199.647

973

200.620

10

HARGHITA

306.042

3.385

309.427

11

MARAMUREŞ

425.372

2.153

427.525

12

SUCEAVA

538.994

-400

538.594

13

TULCEA

194.744

-906

193.838

14

VASLUI

375.875

-4.500

371.375

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 847 din data de 14 decembrie 2012