DECIZIE nr. 149 din 5 martie 2013 pentru numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ-Ciprian Iuga se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 122 din data de 5 martie 2013